O szkoleniu

Szkolenie "Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju" przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej z 380 starostw. Organizowane jest przez trzy uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy i na zamówienie Ministra Środowiska.

Uczestnictwo w szkoleniu obejmujące: zakwaterowanie, dwa noclegi, pełne wyżywienie na czas trwania szkolenia oraz transport z dworca PKP Poznań do miejsca szkolenia i z powrotem, a także całość materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników jest bezpłatne. Koszty szkoleń zostaną pokryte ze środków Piątego Programu Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje szkolenie dla pracowników administracji samorządowej (szczebla starostw lub gmin) z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Dla pozostałych województw szkolenie organizują dwie pozostałe Uczelnie.

dalej prawo