Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda
ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica
tel. +48 (61) 814 48 94, tel./fax +48 (61) 814 47 31
e-mail: przybroda@up.poznan.pl
www: http://www.up.poznan.pl/przybroda

ZADANIA R-SGD PRZYBRODA

  • Zapewnienie bazy i odpowiednich warunków dla realizacji przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu zadań badawczych i dydaktycznych.
  • Wdrażanie postępu w rolnictwie, w tym wyników badań opracowanych przez jednostki Uniwersytetu.
  • Prowadzenie na wysokim poziomie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej związanej z produkcją roślinną, zwierzęca i sadowniczą.
  • Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy rolniczej.
  • Prowadzenie całej działalności Gospodarstwa w ramach samofinansowania.