Deklaracja członkowska:


D E K L A R A C J A do Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

......................................., dnia   - .......... - ........ - 2014

                                                                        podpis


ANKIETA

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Stopień naukowy i specjalność:

Miejsce pracy i stanowisko:

Adres zamieszkania:

Adres e-mail:


 Uwaga: wypełnić w 2 egzemplarzach

  • POBIERZ DEKLARACJĘ  (Microsoft Word)

  • European Society for Agronomy - Membership Application


    Składki:

    1. Dla "zarobkujących" członków PTA  ustala się obowiązkową wysokość składki w kwocie 50 zł (do Zarządu Głównego wpływa 30 zł, reszta do wykorzystania w Oddziałach).

    2. Nie ustala się obowiązkowej składki dla "nie zarobkujących" członków PTA (emeryci i studenci lub doktoranci), ale składkę taką w dowolnej wysokości nie przekraczającej jednak składki obowiązującej ma prawo ustalić Oddział.

    3. Za każdego członka PTA, który będzie otrzymywał Fragmenta Agronomica, Oddział odprowadza na konto Zarządu Głównego kwotę 25 zł.