ZARZĄD GŁÓWNY - PREZYDIUM ZARZĄDU

Prezes Grześ Stanisław, dr hab. tel. 61 846 6132 sgrzes@up.poznan.pl
v-ce Prezes Szpunar-Krok Ewa, dr hab., prof. UR tel. 17 785 5321 szpunar-krok@wp.pl
v-ce Prezes Woźniak Andrzej, dr hab. tel. 81 445 6610 andrzej.wozniak@up.lublin.pl
Sekretarz Panasiewicz Katarzyna, dr hab. tel. 61 848 7395 panas@up.poznan.pl
Skarbnik Rębarz Katarzyna, dr hab. tel. 694 132 319 krebarz@gmail.com

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO - PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW
Oddział
Przewodniczący
tel.
e-mail:
Bydgoszcz Kotwica Karol, dr hab., prof. UTP 52 374 9390 kotwica@utp.edu.pl
Kraków Witkowicz Robert, dr hab. 12 662 4385 rrwitkow@cyf-kr.edu.pl
Lublin Woźniak Andrzej, dr hab. 81 445 6610 andrzej.wozniak@up.lublin.pl
Łomża Lisowski Janusz, dr inż. 604 971 971 janusz.lisowski@poczta.fm
Olsztyn Stępień Arkadiusz, dr hab. 89 523 4827 arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl
Poznań Majchrzak Leszek, dr hab. 61 848 7574 leszmaj@up.poznan.pl
Puławy Staniak Mariola, dr hab. 81 478 6795 mstaniak@iung.pulawy.pl
Rzeszów Szpunar-Krok Ewa, dr hab., prof. UR 17 785 5321 szpunar-krok@wp.pl
Siedlce Bombik Antoni, prof. dr hab. 25 643 1275 antoni.bombik@uph.edu.pl
Szczecin dr hab. Marek Bury 91 449 6301 marek.bury@zut.edu.pl
Warszawa Suwara Irena, dr hab. 22 593 2691 irena-suwara@sggw.pl
Wrocław Wojciechowski Wiesław, dr hab. 71 320 1675 wieslaw.wojciechowski@up.wroc.pl
KOMISJA REWIZYJNA
Kulig Bogdan, prof. dr hab. – przewodniczący; tel.: 12 662 4382,    rrbkulig@cyf-kr.edu.pl
Wenda-Piesik Anna, dr hab., prof. UTP – v-ce przewodniczący; tel.:52 374 9369,   apiesik@utp.edu.pl
Gugała Marek, dr hab., prof. UPH – członek; tel.:25 643 1304,    marek.gugala@uph.edu.pl