Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Oddział Poznański
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań


Skład Zarządu

Przewodniczący - dr hab. Leszek Majchrzakleszmaj@up.poznan.pl61 848-7574
Z-ca przewodniczącego - mgr Wiesława Nowak wieslawa.nowak@wodr.poznan.pl61 868-5272
Sekretarz - dr Grażyna Szymańska ptasz@up.poznan.pl61 848-7597
Skarbnik - dr Zuzanna Sawinskazuza@up.poznan.pl61 848-7406


Kolejne zebranie...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe Poznańskiego Oddziału PTA, które odbędzie się w dniu 25 maja (piątek) 2018 r. o godz. 13:00 w sali ćwiczeniowej nr 1.59 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 (skrzydło „C”, parter). Podczas zebrania Pan dr Bernard Mycielski, pracownik firmy ubezpieczeniowej Concordia Ubezpieczenia wygłosi referat nt.:"Ekonomika ubezpieczeń rolnych. Uszkodzenia roślin uprawnych spowodowane niekorzystnymi warunkami siedliska".

W imieniu Zarządu,

dr hab. inż. Leszek Majchrzak
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego

Składki członkowskie

Składka członkowska za 2018 r. wynosi 50 zł. Wpłaty można dokonywać u Skarbnika Oddziału – Pani dr Zuzanny Sawińskiej lub przelać na konto:
          BZWBK S.A. O/Poznań nr. 28 1090 1346 0000 0001 0942 0065
          ZUZANNA SAWINSKA OS. ZYGMUNTA STAREGO 12, 60-684 POZNAŃ,
          z dopiskiem składka PTA za... (np. za 2015 lub za 2016 r.), imię i nazwisko.

Obsługa strony internetowej: prof. dr hab. Zenon Woźnica - woznica@up.poznan.pl


Zebrania odbyte w 2018 r.:

  1. "Rolnictwo Madagaskaru" - mgr inż. Alicja Matysiak, doktorantka z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - 9 stycznia 2018 r.
  2. "Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia" - prof. dr hab. Tadeusz Michalski, pracownik Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Prezes PZPK - 23 lutego 2018 r.
  3. "Jajo – fenomen natury" - dr inż. Tomasz Szablewski, pracownik Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, UP w Poznaniu - 16 marca 2018 r.
  4. "Łowiectwo w Polsce – aktualne problemy" - dr hab. Robert Kamieniarz, pracownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, kierownik Zakładu Łowiectwa, Wydział Leśny, UP w Poznaniu - 13 kwietnia 2018 r.