Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Oddział Poznański
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań


Skład Zarządu

Przewodniczący - dr hab. Leszek Majchrzakleszmaj@up.poznan.pl61 848-7574
Z-ca przewodniczącego - mgr Wiesława Nowak wieslawa.nowak@wodr.poznan.pl61 868-5272
Sekretarz - dr Grażyna Szymańska ptasz@up.poznan.pl61 848-7597
Skarbnik - dr Zuzanna Sawinskazuza@up.poznan.pl61 848-7406


Kolejne zebranie...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe Poznańskiego Oddziału PTA, które odbędzie się w dniu 19 stycznia (piątek) 2018 r. o godz. 13:00 w sali ćwiczeniowej nr 1.59 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 (skrzydło „C”, parter). Podczas zebrania Pani Mgr inż. Alicja Matysiak, doktorantka z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wygłosi referat nt.:"Rolnictwo Madagaskaru".

W imieniu Zarządu,

dr hab. inż. Leszek Majchrzak
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego

Składki członkowskie

Składka członkowska za 2018 r. wynosi 50 zł. Wpłaty można dokonywać u Skarbnika Oddziału – Pani dr Zuzanny Sawińskiej lub przelać na konto:
          BZWBK S.A. O/Poznań nr. 28 1090 1346 0000 0001 0942 0065
          ZUZANNA SAWINSKA OS. ZYGMUNTA STAREGO 12, 60-684 POZNAŃ,
          z dopiskiem składka PTA za... (np. za 2015 lub za 2016 r.), imię i nazwisko.

Obsługa strony internetowej: woznica@up.poznan.pl


Zebrania odbyte w 2017 r.:

  1. "Siedemdziesiąt lat działalności PIMR na rzecz krajowego przemysłu maszyn rolniczych i polskiego rolnictwa oraz perspektywy na przyszłość" - dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski prof. nadzw., Dyrektor PIMR w Poznaniu - 20 stycznia 2017 r.

  2. "Żywność w XXI wieku: od zrównoważonej produkcji do zrównoważonej konsumpcji” - prof. dr hab. Piotr Konieczny, kierownik Katedry Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu - 17 lutego 2017 r.

  3. "Ekonomizacja rolnictwa” - prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusz Zaborowski, pracownik Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej - 17 marca 2017 r.

  4. "Związki chemiczne stosowane w rolnictwie a środowisko” - dr inż. Anna Parus, pracownik Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej Politechniki Poznańskiej - 19 maja 2017 r.

  5. Seminarium wyjazdowe do Hodowli Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR. "Hodowla ziemniaka - siła tradycji" - dr inż. Andrzej Pawlak, Prezes Zarządu - 22 czerwca 2017 r.

  6. "Łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja do nich” - prof. dr hab. Andrzej Kędziora, pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu - 27 października 2017 r.

  7. "Świnia potencjalnym dawcą narządów” - dr hab. Joanna Zeyland, pracownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - 24 listopada 2017 r.

  8. "Psychologiczne aspekty środowiska leśnego" - dr Adam Borowicz, Katedra Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - 15 grudnia 2017 r.