Strona główna Kontakt

O nas


Aktualności O nas Konferencje Działalność Publikacje Historia Galeria Wyszukaj

 

Oddziały

Władze towarzystwa

Władzami towarzystwa są: Walne Zebranie Członków Towarzystwa, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz trwa 4 lata.
Członkowie PTŁ na ostatnim Walnym Zebraniu w dniu 24.09.2007 roku dokonali następującego wyboru władz stowarzyszenia:

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium:
Prezes – prof. dr hab. Stanisław Kozłowski
Z-ca Prezesa – prof. dr hab. Marianna Warda
Sekretarz – dr Barbara Golińska
Skarbnik – dr Arkadiusz Swędrzyński

 

Członkowie:
prof. dr hab. Henryk Czyż - przewodniczący Oddziału w Szczecinie
dr Jan Gawęcki - przewodniczący Oddziału we Wrocławiu
prof. dr hab. Kazimierz Grabowski - przewodniczący Oddziału w Olsztynie
prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk
prof. dr hab. Wanda Harkot - przewodnicząca Oddziału w Lublinie
dr hab. Jan Kryszak - przewodniczący Oddziału w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr Stypiński - przewodniczący Oddziału w Warszawie
dr Wojciech Szewczyk

KOMISJA REWIZYJNA:
prof. dr hab. Piotr Goliński – przewodniczący
dr Halina Lipińska
dr Teodor Kitczak
dr Maria Trzaskoś
dr hab. Grzegorz Żurek

SĄD KOLEŻEŃSKI:
prof. dr hab. Róża Kochanowska – przewodnicząca
dr Joanna Jodełka
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
dr hab. Teresa Kozłowska
dr Włodzimierz Majtkowski

Wstecz Strona główna Dalej

Wyślij pocztę do garmond@o2.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2007 Polskie Towarzystwo Łąkarskie
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-27 12:45:58