Galeria


XIV FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE
„Zdrowe racice i wymiona a efektywna produkcja”
Poznań, 19-20 kwietnia 2018


LXXXII Zjazd Naukowy PTZ
„NOWOCZESNA HODOWLA A DOBROSTAN ZWIERZĄT”
Poznań, 20-22 września 2017


XIII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
nt. „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej”
poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego
Poznań, 6-7 kwietnia 2017