LinkiThe European Association for Animal Production (EAAP)
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Koła PTZ
Uczelnie rolnicze w Polsce
Inne jednostki naukowe
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt
Koło Naukowe Zootechników