Polskie Towarzystwo Zootechniczne
im. Michała Oczapowskiego
Koło przy
Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu


ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
fax. 618487148
tel. 618487247, 618466675
NIP 522-000-59-01

Konto:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło w Poznaniu
PKO BP SA ODDZIAŁ 1 W SUCHYM LESIE
UL. NOWY RYNEK 7, 62-002 SUCHY LAS
numer konta: 12 1440 1387 0000 0000 1682 2639


DEKLARACJA PTZ

Wysokość składki członkowskiej - 84 zł/rok
Składka ulgowa (emeryci, renciści, studenci, doktoranci) – 54 zł/rok


XVI FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE
pt: „Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w żywieniu i utrzymaniu zwierząt”
odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Termin przesunięty


XV FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE
pt: „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i wysoce zjadliwą grypą ptaków w produkcji zwierzęcej”
odbyło się 12.IV.2019 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Materiały