Polskie Towarzystwo Zootechniczne
im. Michała Oczapowskiego
Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, NIP 522-000-59-01
fax. 618487148, tel. 618487247, 618466675