Skład Zarządu Koła PTZ w Poznaniu:


Przewodniczący:

prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Sekretarz i Skarbnik:

dr hab. Jolanta Komisarek

Członkowie:

dr inż. Wojciech Andrzejewski
dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
mgr Tomasz Goliński