Uprzejmie informujemy, że z upoważnienia Prezydium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, organizatorem LXXXIII Zjazdu Naukowego PTZ jest Lubelskie Koło PTZ. Zjazd, pod tytułem „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” odbędzie się w dniach 19-21. września 2018 roku w Lublinie.


Dalsze informacje