Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· terminy zjazdów jesień 2013
· terminy zjazdów wiosna 2013
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń
· Terminy zjazdów jesień 2012

Praca
· Przedstawiciel handlowy
· Praca w ubezpieczeniach

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa
· Zarekomenduj nas

Studia Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne

Program studiów jest zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury BR4ż/4314/10 w dniu 19-03-2010r. i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -DNS-WUP-624-8476-1/MP/10 w dniu 9-04-2010r.
 Po zakończeniu studiów podyplomowych-SP SAE – napisaniu, obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminów każdy Uczestnik, zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane, uzyskuje uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej  i audytu energetycznego i zostaje wpisany na listę MIR i PTE.
Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty termomodernizacyjne i remontowe


Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE


Szczelność budynku
pte

Każdy budynek przed oddaniem do użytkowania powinien mieć wykonany pomiar wraz z oceną szczelności budynku.

Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 15:54:25 (509 odsłon)
(Czytaj więcej... | 5377 bajtów więcej | Wynik: 5)WT 2014
Studia podyplomowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 14:17:00 (487 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4547 bajtów więcej | Wynik: 5)Technologie Środowiskowe ETV
pte  
System Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
ETV jest narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej.
W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowym powstaje szereg innowacyjnych technologii:
-poprawiających stan środowiska,
-korzystnych dla zdrowia ludzkiego,
-opłacalnych ekonomicznie.
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 13:59:55 (500 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1316 bajtów więcej | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczyna zajęcia
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00 do 20:45, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, odbędą się, pierwsze zajęcia VI edycji studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 15-09-2013 o godz. 15:36:19 (685 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1462 bajtów więcej | Wynik: 5)SP SAE edycja 2013
Studia podyplomowe
W dniu 10 maja 2013 roku, rozpoczęła się V edycja SP SAE.
Zajęcia realizowane są w dziesięciu trzydniowych zjazdach.
I zjazd przeprowadzono w dniach 10,11,12 maja br. w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28.
Wysłany przez admin dnia 13-05-2013 o godz. 17:05:30 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | 767 bajtów więcej | Wynik: 4.96)terminy zjazdów wiosna 2013
Studia podyplomowe
Terminy zjazdów SP SAE edycja wiosna 2013
Studia Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne, edycja Wiosna 2013/W w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, realizowane są w dwóch semestrach w okresie od 1 maja 2013  do 30 czerca 2014
Lp.
Semestr
Semestr trwa od - do
1.1
I
1-05-2013 - 16-12-2013
1.2
II
16-12-2013 - 30-06-2014
Wysłany przez admin dnia 04-03-2013 o godz. 17:37:14 (1487 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8142 bajtów więcej | Wynik: 5)Partner Sieci PTE
pte
Partner  PTE - Członek Polskiego Towarzystwa Energetycznego, może;
1. Uczestniczyć w szkoleniach, dystrybucji i sprzedaży produktów w sieci Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
Wysłany przez admin dnia 23-12-2012 o godz. 20:30:06 (987 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2035 bajtów więcej | Wynik: 4.80)Konkurs: Projekty Domów PTE
Studia podyplomowe
KONKURS DOMY PTE
1. PTE ogłasza konkurs otwarty dla Członków, Słuchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostawę projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
Wysłany przez admin dnia 09-12-2012 o godz. 11:43:17 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1173 bajtów więcej | Wynik: 5)Budynki energooszczędne
pte Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych.
I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych
(o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 15:05:59 (487 odsłon)
(Czytaj więcej... | 470 bajtów więcej | Wynik: 5)PTE Eksperci ETV
abp-pte
W dniu 4 marca 2014 roku eksperci PTE,
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur weryfikacji według Ogólnego Protokołu Weryfikacji GVP ETV.
Po szkoleniu eksperci otrzymują certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
ETV - system Weryfikacji Technologii Środowiskowych, ang. Environmental Technology Verification, którego celem jest ulepszenie i przyśpieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, poprzez dostarczenie niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji.
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 14:03:22 (479 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2597 bajtów więcej | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczęta
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, rozpoczęła się VI edycja studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 01-10-2013 o godz. 16:03:41 (624 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1027 bajtów więcej | Wynik: 5)Egzamin końcowy SP SAE 2012 roku
Studia podyplomowe W dniu 14-09-2013 roku,  godz. 8:00 do 15:00, w sali B4 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, odbył się egzamin końcowy i obrona pracy podyplomowej Słuchaczy SP SAE edycja 2012 roku.
Wysłany przez admin dnia 15-09-2013 o godz. 15:27:50 (731 odsłon)
(Czytaj więcej... | 905 bajtów więcej | Wynik: 5)Oferta PTE
abp-pte
Polskie Towarzystwo Energetyczne jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce urządzeń INFILTEC,  do pomiarów szczelności budynków.
Prowadzimy sprzedaż urządzeń i wykonujemy pomiary i ocenę szczelności budynków, zgodnie z PN-EN 13829.
Ocena szczelności pozwala na lokalizację nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku i podjęcie działań dla ich usunięcia.
Wysłany przez admin dnia 02-04-2013 o godz. 18:39:56 (720 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1719 bajtów więcej | Wynik: 4.95)Era SP SAE
Audyty energetyczne
Wzrosła ranga Certyfikatorów i Audytorów energetycznych SP SAE
Uruchomienie przez NFOŚiGW programu dopłat do budynków pasywnych i energooszczędnych, spowodowało znaczące zapotrzebowanie na Certyfikatorów i Audytorów energetycznych. To oni czuwać będą nad przebiegiem budowy i odbioru etapowego poszczególnych prac wykonania pracy budynków pasywnych i energooszczędnych.
Wysłany przez admin dnia 09-01-2013 o godz. 17:52:34 (1022 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1271 bajtów więcej | Wynik: 5)Dopłaty do budynków pasywnych
abp-pte  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
Wysłany przez admin dnia 15-12-2012 o godz. 18:44:37 (1004 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1580 bajtów więcej | Wynik: 5)
Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2015

Opracowanie i prowadzenie: PTE