Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· terminy zjazdów jesień 2013
· terminy zjazdów wiosna 2013
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń
· Terminy zjazdów jesień 2012

Praca
· Przedstawiciel handlowy
· Praca w ubezpieczeniach

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa
· Zarekomenduj nas

Studia Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne

Program studiów jest zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury BR4ż/4314/10 w dniu 19-03-2010r. i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -DNS-WUP-624-8476-1/MP/10 w dniu 9-04-2010r.
 Po zakończeniu studiów podyplomowych-SP SAE – napisaniu, obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminów każdy Uczestnik, zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane, uzyskuje uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej  i audytu energetycznego i zostaje wpisany na listę MIR i PTE.
Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty termomodernizacyjne i remontowe

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE


Uczestnicy Narodowego Programu Mieszkaniowego
bud pas Polskie Towarzystwo Energetyczne przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w Narodowym Programie Mieszkaniowym, Producentów i Wykonawców budynków mieszkalnych i prac budowlanych, z określeniem możliwości produkcyjnych i wykonawczych oraz kosztów jednostkowych produktów. Przyjmujemy zgłoszenia:
1. Producentów domów,
2. Wykonawców kompletnych domów,
3. Wykonawców poszczególnych elementów budynków,
4. Wykonawców prac budowlanych,
5. Producentów materiałów budowlanych.
Zgłoszenia, w postaci elektronicznej należy nadsyłać, na:
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 12:04:13 (24 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1684 bajtów więcej | Wynik: 5)Warunki Techniczne 2015
abp-pte OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 11:03:27 (25 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1083 bajtów więcej | Wynik: 5)Budynki energooszczędne
pte Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych.
I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych
(o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 15:05:59 (499 odsłon)
(Czytaj więcej... | 470 bajtów więcej | Wynik: 5)PTE Eksperci ETV
abp-pte
W dniu 4 marca 2014 roku eksperci PTE,
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur weryfikacji według Ogólnego Protokołu Weryfikacji GVP ETV.
Po szkoleniu eksperci otrzymują certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
ETV - system Weryfikacji Technologii Środowiskowych, ang. Environmental Technology Verification, którego celem jest ulepszenie i przyśpieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, poprzez dostarczenie niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji.
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 14:03:22 (488 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2597 bajtów więcej | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczęta
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, rozpoczęła się VI edycja studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 01-10-2013 o godz. 16:03:41 (630 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1027 bajtów więcej | Wynik: 5)Szczelność budynku
pte Każdy budynek przed oddaniem do użytkowania powinien mieć wykonany pomiar wraz z oceną szczelności budynku.
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 11:55:33 (18 odsłon)
(Czytaj więcej... | 5333 bajtów więcej | Wynik: 5)Studia Podyplomowe
Studia podyplomowe Polskie Towarzystwo Energetyczne wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemow w UPw Poznaniu , organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych, dwu semestralnych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, uprawniające do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznych i Audytów Energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Wysłany przez admin dnia 21-10-2016 o godz. 11:30:02 (52 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1236 bajtów więcej | Wynik: 5)WT 2014
Studia podyplomowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 14:17:00 (498 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4547 bajtów więcej | Wynik: 5)Technologie Środowiskowe ETV
pte  
System Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
ETV jest narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej.
W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowym powstaje szereg innowacyjnych technologii:
-poprawiających stan środowiska,
-korzystnych dla zdrowia ludzkiego,
-opłacalnych ekonomicznie.
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 13:59:55 (509 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1316 bajtów więcej | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczyna zajęcia
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00 do 20:45, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, odbędą się, pierwsze zajęcia VI edycji studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 15-09-2013 o godz. 15:36:19 (690 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1462 bajtów więcej | Wynik: 5)
Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2016

Opracowanie i prowadzenie: PTE