Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

USTAWA o efektywności energetycznej
Audyty energetyczne USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. 2016 poz. 831
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Wysłany przez admin dnia 23-07-2017 o godz. 15:19:19 (643 odsłon)
(Czytaj więcej... | 863 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Akty prawne
Studia podyplomowe
Akty prawne wg stanu obowiązującego w roku 2016
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 15:28:03 (813 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1996 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Ustawa OZE
Studia podyplomowe
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Aktualizowana z uwzględnieniem: Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925.
Rozdział 1
Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
   a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
   b) biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii, c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
   a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
   b) biogazu rolniczego,
   c) ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii;
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 11:45:14 (827 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1554 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Szczelność budynku
pte Każdy budynek przed oddaniem do użytkowania powinien mieć wykonany pomiar wraz z oceną szczelności budynku.
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 11:55:33 (816 odsłon)
(Czytaj więcej... | 5333 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Studia Podyplomowe
Studia podyplomowe Polskie Towarzystwo Energetyczne wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemow w UPw Poznaniu , organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych, dwu semestralnych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, uprawniające do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznych i Audytów Energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Wysłany przez admin dnia 21-10-2016 o godz. 11:30:02 (1157 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1236 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
Studia podyplomowe
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Opracowana z uwzględnieniem: Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151, z 2016 r. poz. 1250.
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
Wysłany przez admin dnia 31-10-2016 o godz. 16:18:14 (829 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2696 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Ustawa Prawo Budowlane
Studia podyplomowe
USTAWA  PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.
Aktualizowana z uwzględnieniem : Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.
Rozdział 1
Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 12:07:11 (808 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1200 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Uczestnicy Narodowego Programu Mieszkaniowego
pte  Polskie Towarzystwo Energetyczne przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w Narodowym Programie Mieszkaniowym, Producentów i Wykonawców budynków mieszkalnych i prac budowlanych, z określeniem możliwości produkcyjnych i wykonawczych oraz kosztów jednostkowych produktów. Przyjmujemy zgłoszenia:
1. Producentów domów,
2. Wykonawców kompletnych domów,
3. Wykonawców poszczególnych elementów budynków,
4. Wykonawców prac budowlanych,
5. Producentów materiałów budowlanych.
Zgłoszenia, w postaci elektronicznej należy nadsyłać, na:
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 12:04:13 (702 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1486 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Warunki Techniczne 2015
abp-pte OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
Wysłany przez admin dnia 22-10-2016 o godz. 11:03:27 (908 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1083 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Budynki energooszczędne
pte Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych.
I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych
(o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 15:05:59 (1380 odsłon)
(Czytaj więcej... | 470 bajtów więcej | Wynik: 4.90)
Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE