Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

Audyt energetyczny
INTERM Akademia Budownictwa Pasywnego w Poznaniu, wykonuje audyty energetyczne.

Audyt energetyczny wykonywany jest dla określenia zużycia i strat ciepła w budynku.


Audyt zawiera obliczenia i opracowanie zakresu prac termomodernizacyjnych budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci cieplnej lub cieci ogrzewczej. Efektem końcowym są propozycję zakresu prac termomodernizacyjnych, powodujące zmniejszenie zużycia energii cieplnej dla celów co i cwu.
Zmniejszenie zużycia energii daje określone efekty i w zależności od ich wielkości upoważnia inwestora do otrzymania premii termomodernizacyjnej, udzielanej przez bank finansujący koszty tych prac.


Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.


Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego.
Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.


O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

-budynków mieszkalnych,

-budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i
wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

-lokalnej sieci ciepłowniczej,

-lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.


Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

-zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

-zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

-zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

-całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez bank.


Prawa autorskie © Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne UP w Poznaniu Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-04-15 (3949 odsłon)

[ Wróć ]

Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE