Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

Program SP SAE
1.Podstawy prawne.
2.Podstawy budownictwa. Fizyka budowli.
3.Ocena stanu ochrony cieplnej budynku.
4.Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
5.Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.
6.Ocena instalacji oświetleniowej w budynku.
7.Świadectwo charakterystyki energetycznej.
8.Metodyka sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa.
9.Programy do wykonywania świadectw.
10.Audyt energetyczny termomodernizacyjny i remontowy.
11.Metodyka opracowania audytu energetycznego.
12.Programy do wykonywania audytów.
13.Założenia do planów zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
14.Prognoza oddziaływania na środowisko.
15.Odnawialne źródła energii w systemach grzewczych.
16.Systemy certyfikatów i świadectw pochodzenia.
17.Termomodernizacja budynku i instalacji grzewczych.
18.Ciepłownictwo w układach ogrzewczych i przygotowania cwu.
19.Budynek energooszczędny pasywny.
20.Metodyka obliczeń zapotrzebowania energii.
21.Sprawności instalacji i urządzeń i zapotrzebowanie na energię.
22.Audyty w przemyśle, umowy ESCO.
23.Prawo energetyczne w praktyce.
24.Taryfy energii elektrycznej, gazu i ciepła.
25.Biopaliwa w systemach energetycznych.
26.Systemy certyfikatów i świadectw pochodzenia.
27.Wykonanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
28.Wykonanie szkoleniowych audytów energetycznych.
29.Seminaria dyplomowe.
30.Wykonanie pracy podyplomowej.


Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 SEMESTR I
120
1.1 Zasoby paliwowe i nowoczesne technologie energetyczne 16
1.2 Taryfy energii elektrycznej i gazu. Racjonalizacja użytkowania energii. Zasady działania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu. Zasady sporządzania taryf dla ciepła 8
1.3 Energia odnawialna: słoneczna, geotermalna, wiatru, wody, rośliny energetyczne, inne
8
1.4 Programy, technologie i urządzenia
8
1.5 Kolektory słoneczne, pompy ciepła. Energia jądrowa 8
1.6 Audyt energetyczny i remontowy 8
1.7 Podstawy budownictwa 8
1.8 Podstawy ciepłownictwa 8
1.9 Budynek energooszczędny i pasywny 8
1.10 Audyty w przemyśle, umowy ESCO 8
1.11 Programy do wykonywania audytów i świadectw 8
1.12 Prawo energetyczne w praktyce 4
2 SEMESTR II  120
2.1 Użytkowanie i oszczędność energii w budynkach. Doradztwo energetyczne. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków 8
2.2 Ocena stanu ochrony cieplnej budynku 8
2.3 Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę 8
2.4 Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej 10
2.5 Oszczędność energii elektrycznej w budynkach.Ocena instalacji oświetleniowej w budynku 8
2.6 Metodyka obliczeń 16
2.7 Charakterystyka energetyczna budynku w projektach 12
2.8 Metodyka opracowania świadectw 14
2.9 Układy skojarzone, odnawialne źródła energii 8
2.10 Wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu mieszkalnego 10
3 Seminaria i konsultacje 30

Łączna liczba godzin zajęć
240Prawa autorskie © Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne UP w Poznaniu Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-06-25 (2047 odsłon)

[ Wróć ]

Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE