Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

Studia Podyplomowe SAE
Wysłano dnia 07-04-2010 o godz. 18:03:54 przez admin

Studia podyplomowe
Akademia Budownictwa Pasywnego PTE w Poznaniu wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemow w UP, organizują kolejną edycję Studiów podyplomowych, dwu semestralnych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, uprawniające do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznych i Audytów Energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Studia są uruchamiane po zgłoszeniu i zarejestrowaniu grupy liczącej minimum 30 kandydatów.
DOKUMENTY DO POBRANIA
  Podanie o przyjęcie na studia
  Program studiów  regulamin sp sae  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych   kwestionariusz osobowy   wniosek o fakturę  wznowienie studiów spsae


Po zakończeniu studiów podyplomowych - napisaniu, obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminów każdy Uczestnik, zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane, uzyskuje uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i zostaje wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
Cel Studiów
Zdobycie wiedzy niezbędnej i uprawnień do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową i audytu energetycznego. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych, zdaniu egzaminu końcowego, Absolwent uzyskuje uprawnienia do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Adresaci Studiów
Uczestnikiem studium może być każda osoba, posiadające dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych o dowolnym kierunku lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowana samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych.
Szczególnie pracownicy zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracownicy samorządu terytorialnego odpowiedzialni za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną, oraz do osób samodzielnie prowadzących Firmy a także do projektantów i analityków.
Studia umożliwiają, uzyskanie nowego atrakcyjnego zawodu.
Wymagania dotyczące wykształcenia określa Ustawa Prawo budowlane, z dnia 16 lipca 2009 roku.
Czas i organizacja Studiów
Studia trwają 2 semestry - 240 godzin i są prowadzone w systemie zaocznym. Zjazdy, pięć w każdym semestrze, w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia prowadzone w formie: -wykładów, -ćwiczeń, -seminariów, -konsultacji.
Opłata za studia - dwa semestry, wynosi 5000 zł.
Opłatę za pierwszy semestr w kwocie 2700 zł. należy wnieść, po zakwalifikowaniu na SP SAE UP, na konto: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894. Tytuł wpłaty: subkonto 293.12....., SP SAE z podaniem imienia, nazwiska, adresu Uczestnika i terminu SP.
Opłatę za drugi semestr w kwocie 2300 zł. należy wnieść w terminie, na konto: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894. Tytuł wpłaty: subkonto 293.12....., SP SAE z podaniem imienia, nazwiska, adresu Uczestnika i terminu SP.
Wystawienie faktury za dokonaną wpłatę, należy zgłosić do Działu Finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dzf@up.poznan.pl , w terminie do 7 dni po wpłacie. Pobierz i wypełnij wniosek o fakturę .
ZGŁOSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE, w tym celu należy pobrać, wypełnić i przesłać w postaci elektronicznej na nasze konto e-mail Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami wpłaty.
Wymagane dokumenty od kandydatów na SP: - podanie o przyjęcie na studium z deklaracją pokrycia kosztów, - życiorys zawodowy, - oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich, - skierowanie z zakładu pracy (jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy).
Studia kończą się:
1. Egzaminem końcowym – składającym się z testu zawierającego pytania i zadania związane z programem studiów ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE
2. Obroną pracy dyplomowej.
W ramach pracy dyplomowej wykonywane jest, z wykorzystaniem programów komputerowych:
Świadectwo charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny dla wybranego budynku/lokalu.

 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o Studia podyplomowe
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Studia podyplomowe:
Studia Podyplomowe SAE


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.81
Głosów: 226


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.

Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE