Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne UP w Poznaniu: Studia podyplomowe

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
Studia podyplomowe
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Opracowana z uwzględnieniem: Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151, z 2016 r. poz. 1250.
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
Wysłany przez admin dnia 31-10-2016 o godz. 16:18:14 (799 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2696 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Ustawa Prawo Budowlane
Studia podyplomowe
USTAWA  PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.
Aktualizowana z uwzględnieniem : Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.
Rozdział 1
Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 12:07:11 (796 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1200 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Studia Podyplomowe
Studia podyplomowe Polskie Towarzystwo Energetyczne wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemow w UPw Poznaniu , organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych, dwu semestralnych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, uprawniające do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznych i Audytów Energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Wysłany przez admin dnia 21-10-2016 o godz. 11:30:02 (1124 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1236 bajtów więcej | Wynik: 4.85)WT 2014
Studia podyplomowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
Wysłany przez admin dnia 15-03-2014 o godz. 14:17:00 (1039 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4547 bajtów więcej | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczyna zajęcia
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00 do 20:45, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, odbędą się, pierwsze zajęcia VI edycji studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 15-09-2013 o godz. 15:36:19 (1255 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1462 bajtów więcej | Wynik: 5)Akty prawne
Studia podyplomowe
Akty prawne wg stanu obowiązującego w roku 2016
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 15:28:03 (794 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1996 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Ustawa OZE
Studia podyplomowe
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Aktualizowana z uwzględnieniem: Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925.
Rozdział 1
Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
   a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
   b) biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii, c) biopłynów;
2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
   a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
   b) biogazu rolniczego,
   c) ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii;
Wysłany przez admin dnia 24-10-2016 o godz. 11:45:14 (802 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1554 bajtów więcej | Wynik: 4.85)Certyfikaty: SP SAE UP w Poznaniu
Studia podyplomowe
Akademia Budownictwa Pasywnego PTE w Poznaniu wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemow w UP, organizują kolejną edycję Studiów podyplomowych, dwu semestralnych: Świadectwa i Audyty Energetyczne, uprawniające do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznych i Audytów Energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Studia są uruchamiane po zgłoszeniu i zarejestrowaniu grupy liczącej minimum 25 kandydatów.
DOKUMENTY DO POBRANIA
  Podanie o przyjęcie na studia
  Program studiów  regulamin sp sae  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych   kwestionariusz osobowy   wniosek o fakturę  wznowienie studiów spsae
Wysłany przez admin dnia 13-08-2016 o godz. 14:31:06 (598 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1489 bajtów więcej | Certyfikaty | Wynik: 5)VI edycja SP SAE rozpoczęta
Studia podyplomowe W dniu 27-09-2013 roku, o godz. 14:00, w sali B7 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, rozpoczęła się VI edycja studiów podyplomowych Świadectwa i Audyty Energetyczne.
Wysłany przez admin dnia 01-10-2013 o godz. 16:03:41 (1140 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1027 bajtów więcej | Wynik: 5)Egzamin końcowy SP SAE 2012 roku
Studia podyplomowe W dniu 14-09-2013 roku,  godz. 8:00 do 15:00, w sali B4 w Instytucie Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, odbył się egzamin końcowy i obrona pracy podyplomowej Słuchaczy SP SAE edycja 2012 roku.
Wysłany przez admin dnia 15-09-2013 o godz. 15:27:50 (1318 odsłon)
(Czytaj więcej... | 905 bajtów więcej | Wynik: 5)
Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE