Harmonogram zajęć doktorantów Studium Doktoranckiego


przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


 


 


 


Terminy zjazdów


semestr zimowy: 21-22 października 2016, 25-26 listopada 2016, 16-17 grudnia 2016,20-21 stycznia 2017         


semestr letni: 17-18 marca 2017, 21-22 kwietnia 2017,19-20 maja 2017, 23-24.06.2017


 

Plan obowiązkowych zajęć wydziałowych


 

Na pierwszym zjeździe zebranie informacyjne dla doktorantów I roku o godzinie 7.00 (CS IIp.)


 

PIĄTEK


 


Semestr zimowy/letni


 


Wszystkie zajęcia w Sali CS IIp.


 


7.30-9.25 Przedmioty ogólne* - I rok                                                          2 godz. lekcyjne i 25 minut


9.25-9.35 Przerwa


9.35-11.05 Wykład monograficzny - I, II, III rok                                      2 godz. lekcyjne


11.05-11.15 Przerwa


11.15-12.45 Seminarium – I, II, III i IV rok                                                  2 godz. lekcyjne


12.45-13.00 Przerwa


13.00- Zajęcia ogólnouczelniane


 


 

- w semestrze zimowym przedmiot ”Metodologia badań leśnych”, w semestrze letnim przedmiot „Podstawy warsztatu badawczego”


SOBOTA


8.00-14.00 Konsultacje, biblioteka i inne zajęcia (np. język obcy), dobierane indywidualnie, stosownie do potrzeb doktoranta

© Copyright 2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.