Oferta edukacyjna

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Przedstawiamy propozycje kursów kierowane do wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę w dziedzinie żywienia i zdrowia, przede wszystkim do: studentów i pracowników UP, poznańskiego środowiska akademickiego, wolontariuszy, opiekunów chorych i niepełnosprawnych, osób świadczących usługi agroturystyczne, osób ubiegających się o członkostwo w Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, miłośników kuchni regionalnych i narodowych oraz amatorów tradycyjnych produktów żywnościowych.
Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy.
Ćwiczenia odbywają się w 15 osobowych grupach w terminach ustalonych z uczestnikami.
 

Informacje o zapisach w zakładce - zapisy