Historia ZTM VENATOR:

 

Zespół Trębaczy Myśliwskich Studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu powstał w roku akademickim 1984/1985. Jego założycielami byli Andrzej Szóstak i Krzysztof Turowski, wówczas studenci leśnictwa. Jesienią 1985 roku rozpoczął studia i dołączył do nich Wojciech Rodak. W tym składzie stanowili pierwszy zespół reprezentacyjny.
Jako pionierzy borykali się z różnymi kłopotami. Brakowało wówczas dobrych instrumentów, które sami starali się udoskonalać, oraz poprawnych zapisów nutowych, nagrań fonograficznych. Naukę gry na rogu doskonalili najczęściej w Dziupli DS. Przylesie, wówczas Zespół nie posiadał swojego pomieszczenia.
Zespół funkcjonował w ramach Sekcji Łowieckiej Koła Leśników – najstarszej organizacji studenckiej na Wydziale Leśnym. Pierwsze występy studenckiego trio odbywały się podczas zebrań Koła Leśników i wszystkich innych imprezach związanych z jego działalnością, jak np. corocznie organizowane zwody strzeleckie o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego w Antoninku, polowania zbiorowe organizowane przez Sekcję Łowiecką. Ponadto Zespół występował również podczas uroczystości Wydziału Leśnego, Akademii Rolniczej, były to w większości rocznice i jubileusze, lub np.: otwarcie Arboretum w Zielonce (15.XI.1987r.). Najczęściej Zespół stanowił oprawę wielu wydarzeń związanych z życiem Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu.
W następnych latach tj. 1986-1987 dołączyli do Zespołu: Jacek Krzyżanowski, Andrzej Stróżczyński, Czesław Kozioł, Jędrzej Szyguła i Ryszard Jarzębski. W tym czasie odbywały się Ogólnopolskie Konkursy Sygnałów Myśliwskich w Tucholi. Zespół z Poznania był reprezentowany na tych konkursach w latach 1987 i 1988. Również w 1988 roku, w Tucholi odbył się V Ogólnopolski Konkurs Trębaczy Sygnałów Myśliwskich Uczniów Szkół Leśnych. Zespół zdobył III miejsce, soliści zaś II i III.
W tych ciężkich początkach kołem napędowym dla Zespołu był również dr Zdzisław Klejnotowski. Wkrótce potem nastąpiła naturalna i stopniowa wymiana członków Zespołu. Studia skończyli kolejno: Andrzej Szóstak, Krzysztof Turowski, Wojciech Rodak, a później w roku 1991 i 1992: Jacek Krzyżanowski, Andrzej Stróżczyński, Jędrzej Szyguła, Czesław Kozioł i Ryszard Jarzębski.
Ich miejsce zajęli od jesieni 1989 roku Maciej Strawa i Bogusław Borusiewicz, a od 1990 roku Jędrzej Kasprzak. W roku akademickim 1991/92 skład był znowu tylko trzyosobowy, ale już wkrótce stanowił on motor napędowy dużej grupy. Rozpoczęła się bowiem organizacja Zespołu na specjalnych zasadach, co wkrótce miało przynieść widoczne efekty.
Od jesieni 1992 roku zaczął się nowy etap dla Zespołu, wówczas jeszcze nie Venator, ale Zespół Trębaczy Myśliwskich Studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Maciej Strawa. W roku akademickim 1991/92 skład był ponownie tylko trzyosobowy.
Przełomem dla Zespołu był rok akademicki 1992/93. Wzbogacił się on o najwyższej klasy instrumenty muzyczne, w zunifikowanym stroju muzycznym „B” i co najważniejsze o wspaniałych muzyków. W 1992 roku dołączyli do Zespołu: Andrzej Niedźwiedź, Wiesław Keller, Jacek Kulpiński, Paweł Strawa , Andrzej Brusiło, oraz Paweł Kaczmarek – student Wydziału Zootechniki i dwóch pracowników Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, Henryk Mąka i Robert Kamieniarz, dla którego był to w zasadzie powrót do Zespołu, ponieważ grał już w 1985/86 z kolegą Andrzejem Szóstakiem. 15 grudnia 1992 roku odbyło się zebranie założycielskie Zespołu, w którym uczestniczyło 15 osób. Została wówczas podjęta decyzja o utworzeniu Zespołu działającego przy Akademii Rolniczej w Poznaniu na zasadzie zespołu artystycznego. Podczas zebrania ustalono regulamin oraz wybrano władze, w skład których weszli: Maciej Strawa – Prezes, Bogusław Borusiewicz – I v-ce Prezes i Andrzej Kasprzak II v-ce Prezes. 12-osobowy Zespół zaistniał po raz pierwszy podczas Mszy Hubertowskiej w Kościele Św. Stanisława w Poznaniu.
W maju 1993 roku sygnaliści wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Trębaczy Myśliwskich w Pszczynie. Zajęcie pierwszego miejsca w Pszczynie było dla Zespołu dużym wyróżnieniem. Rok 1993 to czas wielu ważnych wydarzeń. Oprócz zwycięstw zarówno zespołowych jak i solowych ważnym wydarzeniem było zarejestrowanie i legalizacja Zespołu. W styczniu 1993 roku zostaje wpisany przez JM Rektora prof. dr hab. Czesława Muśnickiego do rejestru kół artystycznych działających na terenie Akademii Rolniczej w Poznaniu. Mecenasami Zespołu oficjalnie zostają Akademia Rolnicza w Poznaniu oraz Polski Związek Łowiecki - Wojewódzka Rada Łowiecka w Poznaniu. Opiekunem natomiast prof. dr hab. Bogusław Fruziński. Siedzibą pozostaje DS. Przylesie. W 1994 roku na X Jubileuszowym Konkursie Sygnałów Myśliwskich w Tucholi, Zespół potwierdził swoje umiejętności zdobywając ponownie I miejsce i przywożąc do Poznania trzy pierwsze nagrody w kategorii solistów. Poza sukcesami na międzynarodowych konkursach warto odnotować jeszcze inne występy Zespołu, w formie koncertów lub oprawy muzycznej różnych uroczystości. W 1994 roku skończył studia dotychczasowy kierownik Maciej Strawa, pozostawiając prowadzenie Zespołu kolegom Wiesławowi Kellerowi i Jackowi Kulpińskiemu. Skład Zespołu od obecnego roku akademickiego 1993/94 uległ ponownej zmianie. Wówczas tworzyli go wyłącznie studenci leśnictwa. Z grupy grającej w Pszczynie zostało już tylko czterech muzyków, aktualny kierownik Zespołu Wiesław Keller oraz Jacek Kulpiński, Andrzej Niedźwiedź i Robert Olejarz. Poza nimi również Zespół stanowili: Karol Pawlicki, Marek Niezabitowski, Tomasz Huszcza, Andrzej Brusiło, Mariusz Kwiatkowski i Tomasz Wykner.
Po mistrzostwach w Pszczynie odbył się konkurs na nazwę Zespołu, wśród wielu propozycji Zespół Trębaczy Myśliwskich Studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1994 roku przyjął nową, skróconą nazwę VENATOR, co z łac. oznacza: myśliwy, łowca, przyrodnik, pomysłodawcą nazwy był ówczesny kierownik Wiesław Keller. Nazwa ta wielokrotnie była i jest nadal przekręcana, czego przykładami mogą być pseudonazwy Ventor, Ventylator, Penator.
W roku akademickim 1994/95 Zespól zagrał wiele niezapomnianych koncertów. Venator wówczas przygotowywał się do obchodów 10-lecia istnienia. W przygotowaniach obchodów uczestniczyli byli członkowie Zespołu , Maciej Strawa, który był pomysłodawcą zagrania podczas Koncertu Galowego przez byłych i obecnych członków Zespołu sygnału „Pożegnanie”. W dniach 26-27 maja 1995 roku w Kolegium Rungego odbył się Jubileuszowy Koncert Galowy.Podczas koncertu przedstawiono dziesięcioletnią historię Zespołu. Nie obyło się oczywiście bez wielkiej muzyki myśliwskiej, rozbrzmiewającej z rogów poznańskich studentów i absolwentów. Zespół przedstawił również inscenizację polowania zbiorowego. Z okazji jubileuszu wybito również znaczek, którego pomysłodawcą był Henryk Mąka.
Tradycją od 1994 roku stało się uczestnictwo Zespołu w Międzynarodowym Konkursie Sygnałów Myśliwskich w Tucholi, na którym jeszcze tego samego roku wystąpił tradycyjnie w klasie „G” i nowo utworzonej „M” – Msza Hubertowska. W obu zmaganiach przy wielkiej konkurencji Venator zajął dwa pierwsze miejsca.
W nowym roku kalendarzowym 1996 Zespół zajmował się głównie podnoszeniem swoich umiejętności gry na rogu. Największym wówczas przedsięwzięciem był wyjazd za granicę. Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator został zaproszony na Konkurs Federalny Trębaczy Myśliwskich w Niemczech, w Springe koło Hanoweru. Jest to najważniejszy konkurs tego typu w Europie. Uczestnictwo poznańskiego zespołu, wówczas Mistrza Polski, w tej prestiżowej imprezie było niepowtarzalną szansą skonfrontowania umiejętności z kunsztem trębaczy niemieckich. Jednym z prowizorium Zespołu było również, pomimo powiększającego się stanu ilościowego instrumentarium, zakupienie nowych instrumentów. Ponieważ przy ówczesnym składzie osobowym i możliwościach trębaczy nadal ich brakowało. W kolejnym roku aktywności Zespołu, jako samodzielnego koła artystycznego, starano się utrzymać dotychczasowy zakres działalności i jednocześnie poszukiwać nowych kierunków rozwoju. Podstawowym działaniem statutowym Venatora było propagowanie wśród jak najszerszych rzesz społeczeństwa sygnałów i muzyki myśliwskiej. W celu efektywnego spełnienia tego założenia postawiono głównie na indywidualne i zespołowe umiejętności gry na rogu myśliwskim. Wyrazem tego były obowiązkowe spotkania całego Zespołu dwa razy w tygodniu i codzienne indywidualne treningi. O efektywności powyższych działań świadczył fakt, że Zespół w roku akademickim 1996/97, w maju zajął II miejsce w klasie „G” w II Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w Poznaniu oraz I miejsce w klasie „M” -Msza Hubertowska. Podczas konkursu dotychczasowy kierownik Andrzej Niedźwiedź, przekazał kierowanie Zespołem Wojciechowi Ślicznerowi – studentowi II roku. 1997 roku został wydany i rozprowadzony mały folder informacyjny. W ostatnim roku akademickim została zainicjowana akcja szkolenia młodszych stażem i doświadczeniem trębaczy, rekrutujących się głównie z I i II roku studiów na Wydziale Leśnym. Udało się również jedno z główniejszych założeń, a mianowicie wyjazd na zagraniczny Konkurs Trębaczy w Kranichstein w Niemczech. Po sukcesach do których niewątpliwie należało zaliczyć ponowne zdobycie Mistrzostwa Polski na konkursie o „Róg Wojskiego” w Olsztynie oraz III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Trębaczy Myśliwskich w Springe w Niemczech, Zespół przeżywał zatem swój rozkwit. Świadczyła o tym wzrastająca liczba członków Zespołu, która z 16 osób w 1998 roku wzrosła do 30. Rok akademicki 1999/2000 to dla Zespołu Trębaczy Myśliwskich Venator nowe zmiany. Z Zespołu odchodzą koleżanka i koledzy: Anna Wamke, Paweł Strawa, Maciej Budny, Adam Pulit, Ireneusz Niemiec. Miejsce zespołowych absolwentów zajmują: Honorata Ogonowska, Marcin Jaruga, Łukasz Sikora, Paweł Korżak, Paweł Oleszkiewicz. Tradycją stało się również to, że Zespół Venator przynajmniej raz w miesiącu uczestniczył we Mszy Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Jana Vianney’a, w trakcie której grał fragmenty Mszy Hubertowskiej autorstwa niemieckiego kompozytora Reinholda Stiefa. Oprócz wyżej wymienionych uroczystości Zespół był także współorganizatorem Międzynarodowych Zawodów Studentów Leśnictwa. W 2002 roku Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator godnie reprezentował Uczelnię poza jej murami biorąc udział w różnego rodzaju uroczystościach, konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej. W czerwcu 2002 roku Venator wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Myśliwskiej w Słowacji, gdzie zajął również I miejsce. W tym samym miesiącu w Wałbrzychu, odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Sygnałów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, gdzie Zespół zajął III miejsce. Przedstawiciele Zespołu w okresie wakacyjnym uczestniczyli w dziesięciodniowym wyjeździe do Francji, reprezentując polskich myśliwych na festynie łowieckim. Wspólnie z francuskimi zespołami Venator tworzył muzyczną oprawę podczas polowej Mszy Hubertowskiej. W październiku 2002 roku Venator nawiązał kontakt ze Stadniną Koni „Rotmistrz” w Gądkach. Nauka jazdy konnej w tej stadninie pozwoliła na założenie, pod kierownictwem Pana Mieczysława Olejniczaka Sekcji Trębaczy Ułańskich, która bierze udział w corocznych Poznańskich Dniach Ułana. Również w tym samym roku Zespół starał się nawiązać kontakt z Zamkiem w Malborku, gdzie miał szansę uczestnictwa w różnego rodzaju uroczystościach związanych z obchodami Dni Malborka organizowanych przez dyrekcję zamku. W kwietniu 2003 roku trębacze otrzymali od Pani Kierownik DS. Przylesie nowe, większe pomieszczenie, które umożliwia organizowanie częstych prób w większym składzie. 30 maja 2003 roku ZTM Venator był uczestnikiem Konkursu Trębaczy Myśliwskich Regionu Dolnej Saksonii w Niemczech – Kranichstein, gdzie jako Zespół grający gościnnie zajął II miejsce. Dzień później 31 maja, Odbyły się Mistrzostwa Niemiec. Wśród 60 grających niemieckich zespołów Venator zajął IV miejsce. W czerwcu 2003 roku odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Sygnałów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, gdzie ZTM Venator po raz czwarty zdobył tytuł Zespołowego Mistrza Polski, przywożąc do Poznania Róg Wojskiego.
W roku akademickim 2003/2004 nastąpiły zmiany w Zespole. Jego nowym kierownikiem został Tomasz Szrama, student II roku Wydziału Leśnego. Obecny rok akademicki był bardzo pracowity. Związane to było z obchodami 80-lecia Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz 85-lecia istnienia Koła Leśników, na których Zespół bardzo często uczestniczył, stanowiąc ich okrasę. Jednak najważniejszym i największym było przygotowanie do dwudziestolecia istnienia ZTM Venator. Z tytułu tej rocznicy powstała płyta z muzyką myśliwską nagrana przez Zespół, oraz folder reklamowy z historią.
Obecna działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich Venator, nie różni się zbyt wiele od lat ubiegłych. Oprócz propagowana etyki i kultury łowieckiej na polowaniach, zabawach myśliwskich i jubileuszach Zespół stara się docierać do ludzi niewiele wiedzących na temat lasu i obyczajów łowieckich. Dorobek artystyczny Venatora to nie tylko liczne koncertowanie, oprawa Mszy Hubertowskich, do czego Zespół przygotowuje się rzetelnie pisząc scenariusze koncertów i ćwiczy ich prezentację ,ale również biesiadowanie. Przy blasku ogniska bardzo często zamiast dźwięków rogów słychać pieśni myśliwskie.

 

Honorata Ogonowska

(szczególne podziękowanie dla Honoraty Ogonowskiej za udostępnienie tego pięknego tekstu,
 mówiącego o historii naszego zespołu, tekst pochodzi z pracy magisterskiej Honoraty Ogonowskiej)