Witamy na oficjalnej stronie ZTM VENATOR

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” ma bogate tradycje i dorobek sięgający 1984 roku. Zamysłem założycieli Zespołu było stworzenie Koła Artystycznego działającego przy ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, które zrzeszałoby miłośników gry na rogu myśliwskim oraz propagowałoby sygnały i muzykę myśliwską. Założenia te przetrwały próbę czasu i nadal są aktualne. Obecnie członkami Zespołu, są przede wszystkim studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jesteśmy jednak otwarci zarówno na absolwentów, jak i studentów innych wydziałów, a nawet uczelni.
Do instrumentarium Zespołu, należy mały róg zwany pszczyńskim rogiem myśliwskim – Pless oraz duży róg – Par Force, stosowany dawniej w dworskich polowaniach z psami. Wykonywana jest na nich praktyczna muzyka myśliwska w formie sygnałów. Umożliwiają one porozumiewanie się myśliwych w trakcie polowania zbiorowego, a także służą oddaniu czci upolowanej zwierzynie. W posiadaniu Zespołu są również instrumenty z mechanizmem wentylowym, dzięki którym wykonywana jest szeroko pojęta muzyka myśliwska i inne utwory np. kolędy. Niektórzy członkowie posiadają umiejętność gry na instrumentach takich jak: trąbka prosta, puzon, waltornia, czy też akordeon. Okazjonalnie instrumenty te również są wykorzystywane podczas naszych wystąpień.
Zespół w ramach swojej działalności zapewnia oprawę muzyczną wielu podniosłych uroczystości. Promuje również sygnały i muzykę myśliwską na koncertach i festiwalach o tematyce łowieckiej. Zespół reprezentuje Wydział Leśny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podczas wystąpień na przeglądach i konkursach sygnalistów myśliwskich mających miejsce cyklicznie na terenie całej Polski. W trakcie tych zmagań „Venator” zawsze zdobywa wysokie noty jurorów. W trakcie swojej 28 letniej działalności poszczycić się może 10 krotnym zdobyciem tytułu zespołowego Mistrza Polski w grze na rogu myśliwskim.
Mecenasem Zespołu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, opiekunem Pan dr hab. Maciej Skorupski. Działamy również w ramach przedsięwzięć uniwersyteckiego Centrum Kultury Studenckiej. Przykładem może być wydanie płyty z kolędami, których wykonanie powierzono uczelnianym Kołom Artystycznym. Współpracujemy również z wydziałowym Kołem Leśników, wspólnie z którym organizujemy corocznie Mszę Hubertowską w kościele św. Jana Vianey na poznańskim Sołaczu. Zapewniamy uroczysta oprawę muzyczną mszy, wieńczoną tradycyjnym koncertem.
Wszystkie nasze sukcesy możliwe są dzięki wspólnej pasji do gry na rogu myśliwskim, oraz stałemu podnoszeniu umiejętności w trakcie regularnych prób. Mają one miejsce w siedzibie Zespołu zlokalizowanej w Domu Studenckim Przylesie. Każde spotkanie umacnia przyjaźń pomiędzy członkami zespołu a każdy wyjazd jest nową przygodą i umożliwia poznanie wielu ciekawych osób i miejsc, zarówno w Polsce jak i za granicą.