Konferencja BIZ w województwie wielkopolskim

Media o konferencji:
Fotorelacja na stronie Gminy Kłodawa
Relacja w TV Wielkopolska
Relacja w TV Koło
Relacja w TV E-Kolo.pl Portal Miejski
Relacja w portalu terenyinwestycyjne.info
Relacja filmowa na kanale YT UMiG w Kłodawie (powitanie uczestników i panel dyskusyjny)

Do pobrania:
Program konferencji

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Raport z badań

 

Konferencja

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim

Kłodawa, dn. 25 lutego 2016 r. 

W dniu 25 lutego 2016 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, odbyła się konferencja pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim", zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Celem konferencji była ocena możliwości i uwarunkowań efektywnej oraz społecznie odpowiedzialnej współpracy między podmiotami zainteresowanymi inwestycjami na terenie Wielkopolski, a także wymiana poglądów oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktykami. Dlatego w konferencji wzięli udział: naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i organizacji wspomagających inwestycje.

Uczestnicy dyskutowali między innymi na temat: miejsca przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa wielkopolskiego, determinantów wyboru województwa wielkopolskiego jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych, przygotowania władz samorządowych do współpracy z przedsiębiorstwami z udziałem kapitału zagranicznego, znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla województwa, aktywności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego, skuteczności instrumentów stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej, a także pomocy instytucji rządowych i samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu na rzecz „przyciągania” inwestorów do województwa wielkopolskiego.

Po powitaniu uczestników przez Prodziekana Wydziału, dr hab. Karolinę Pawlak oraz krótkich wystąpieniach Dziekana, prof. dr hab. Walentego Poczty i Burmistrza Kłodawy Roberta Olejniczaka, zespół badawczy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentował opublikowane w raporcie wyniki badania uwarunkowań napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego i ich znaczenia w gospodarce regionu.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja panelowa z udziałem praktyków: przedsiębiorców, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji wspierających inwestycje, w której udział wzięli Panowie:
- Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne,
- Dariusz Kałużny Prezes NUVARRO Sp. z o.o.,
- Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września,
- Robert Olejniczak, Burmistrz Kłodawy,
- Oskar Skiba, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- Tomasz Telesiński, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Centrum Obsługi Inwestora,
- Mirosław Wolski, Prezes Schattdecor Sp. z o.o..
Dyskusję poprowadził Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego,  prof. dr hab. Walenty Poczta.
Bardzo cennym uzupełnieniem dyskusji było wystąpienie prof. dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Po obradach uczestnicy konferencji zwiedzili, unikalną w skali Europy, Kłodawską Podziemną Trasę Turystyczną Kopalni Soli.

Poza walorami naukowymi, konferencja była okazją do poznania atutów, często niedocenianej, a przecież posiadającej znaczący potencjał rozwojowy Wielkopolski Wschodniej. Jako jeden z najważniejszych sukcesów organizatorów i uczestników trzeba wymienić to, że udało się stworzyć klimat przyjaznych i rzeczowych rozmów, zarówno w czasie obrad, jak i w kuluarach. Potrzeba spotkań między naukowcami i praktykami była silnie akcentowana, podobnie jak wola kontynuowania dyskusji. Można mieć zatem nadzieję, że nie było to ostatnie takie spotkanie.

 

 


Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
www.wespoznan.pl


Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
www.klodawa.wlkp.pl

Badanie "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim" zostało zrealizowane przez zespół Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”, prowadzonego z udziałem: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Urzędów Marszałkowskich Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Patronat Honorowy nad badaniem objął Minister Gospodarki.

  

Darmowy licznik odwiedzin