Godziny dziekańskie 9 grudnia 2016 r. (tj. piątek) w godz. od 13:00 do 16:00