Porozumienie o współpracy z Polskim Wydawnictwem Rolniczym

 

W dniu 22 grudnia 2016r., została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym a Polskim Wydawnictwem Naukowym. Jej sygnatariuszami byli: z ramienia Wydziału - Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta a z ramienia PWR - Prezes dr Adam Koziolek. Porozumienie przewiduje między innymi realizację wizyt, praktyk i staży studentów WES w PWR, umożliwienie zainteresowanym studentom zbierania danych do prac dyplomowych oraz wzajemną promocję i przekazywanie informacji o organizowanych przedsięwzięciach. Więcej informacji...