Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich" 14 września 2017 r.

Katedra Ekonomii
zaprasza
na Międzynarodową Konferencję Naukową
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
14 września 2017 r.
Poznań

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach konferencji chcielibyśmy połączyć rozważania na temat spójności jego trzech kluczowych elementów—wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że konferencja włączy się w dyskusję nad poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.
Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju
2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym
5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju
6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej
8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju
9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju
10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej
11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich

ULOTKA

Strona Konferencji


Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i jednocześnie prosimy
o upowszechnienie informacji wśród pracowników.

 

Prof. dr hab. Władysława Łuczka