Umowa partnerska z I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu

Dnia 23 marca 2017 roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny reprezentowali: Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta oraz Prodziekani ds. Studiów - dr hab. Karolina Pawlak i dr hab. Rafał Baum a także dr Katarzyna Mydlarz – koordynator współpracy ze Szkołą. Ze strony I Liceum Ogólnokształcącego obecni byli Panowie: Dyrektor mgr Cezary Szypulski i mgr Szymon Woźniak – nauczyciel odpowiedzialny w Szkole za prowadzenie przedmiotu, w ramach którego reali-zowane są również zagadnienia z zakresu ekonomii.

Więcej...