Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szanowni Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość,

informujemy, iż w dniach 8-9 kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, prowadzonym na naszym Wydziale.

W programie wizytacji przewidziane jest spotkanie ze studentami ocenianego kierunku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Członkami ZO PKA, w sobotę 8 kwietnia 2017 roku o godz. 14.30 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Prodziekan ds. Studiów Rafał Baum