Progi punktowe przyjęć na WE-S (studia stacjonarne)

W odpowiedzi na często powtarzające sie pytania, dotyczące progu punktowego przyjęcia na studia I stopnia na Wydziale, informujemy, że w minionym roku akademickim wyniosły one odpowiednio:

Ekonomia 30 punktów

Finanse i Rachunkowość 55 punktów

Polityka Społeczna 30 punktów.