Uroczystości absolutoryjne studiów I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

W imieniu Absolwentów zapraszamy uprzejmie do wzięcia udziału w uroczystościach absolutoryjnych studiów I stopnia, na Wydziale EkonomicznoSpołecznym, które odbeda się w sobotę 24 czerwca 2017r. Bicentrum, przy ulicy Dojazd 11

10.00 - Ekonomia

11.30 - Finanse i Rachunkowość