Semestralny rozkład zajęć na studiach doktoranckich

Semestralny rozkład zajęć na studiach doktoranckich

 Terminy zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

Semestr I (zimowy):

  1. 20-21.10.2017
  2. 24-25.11.2017
  3. 15-16.12.2017
  4. 19-20.01.2018

Semestr II (letni):

  1. 16-17.03.2018
  2. 20-21.04.2018
  3. 25-26.05.2018
  4. 15-16.06.2018

Zajęcia ogólnouczelniane na I roku SD obejmują przedmioty:

-        Pedagogika z elementami etyki – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

-        Filozofia – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

-        Trening Umiejętności Interpersonalnych – 2 godz. x 4 zjazdy = 8 godz. zajęć (II) semestr),

-        Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć – terminy zajęć ustalane w Studium Języków Obcych

 

 

 Plan zajęć - STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NA WES, I ROK, SEMESTR I
(Uwaga: + Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć na I roku SD – terminy zajęć ustalane w Studium Języków Obcych)

Uwaga: Aktualizacja planów zajeć 11.10.2017r.