Komunikat w sprawie niuruchomienia kierunku Polityka Społeczna

KOMUNIKAT

  Uprzejmie informujemy, że z powodu niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów, decyzją Prorektora ds. Studiów, kierunek Polityka Społeczna na studiach stacjonarnych I stopnia

 

nie zostanie uruchomiony.

 

Osoby niezakwalifikowane z powyższego powodu (posiadające status „nieprzyjęty–bk”) mają w dalszym ciągu możliwości podjęcia studiów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. W dniach 21-25 lipca br. osoby te będą mogły wybrać jeden z kierunków studiów na Uniwersytecie, na których są jeszcze wolne miejsca (w ramach wcześniej wniesionej opłaty rekrutacyjnej).

 

Aby studiować na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym należy wybrać kierunek:

- Ekonomia (studia stacjonarne I stopnia),

- Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia).

 

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

 W przypadku rezygnacji z dalszych etapów rekrutacji, można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Działu Studiów i Spraw Studenckich - druk wniosku do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://skylark.up.poznan.pl/kandydat/oplata-rekrutacyjna).

 

                                                               

Poznań, 19.07.2017 

                                                                             

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna