Dodatkowa rekrutacja na studia - 1-30 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy I turę rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno Społecznym.

1 sierpnia rozpoczynamy II turę - nabór na kierunki z wolnymi miejscami.

Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

STUDIA I stopnia:

Ekonomia (studia stacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Finanse i Rachunkowość (studia niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja -1-30 sierpnia)

Studia II stopnia:

Ekonomia (studia stacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Ekonomia (studia niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Studia III stopnia (doktoranckie):

Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (informacja)

 

Zapraszamy do studiowania na WE-S - liczba miejsc ograniczona!

Opłaty za studia niestacjonarne wynoszą odpowiednio

Studia I stopnia - 1500/semestr

Studia II stopnia - 1600/semestr

Studia III stopnia - 2000/semestr

 

                                               Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna