O Wydziale

 

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na trzech kierunkach studiów: EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz POLITYKA SPOŁECZNA, na których studiuje około 1500 studentów. Wydział prowadzi również studia podyplomowe, nadaje także stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy
.


 

 
 

 Wydział Ekonomiczno-Społeczny jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Idea powołania wydziału o profilu ekonomicznym w naszej Uczelni narodziła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., a za okres szczególnie dynamicznego rozwoju należy uznać początek lat dziewięćdziesiątych XX w. Powołano wówczas specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej (rok akademicki 1993), a na jej podstawie, w roku 1996 utworzono nowy kierunek nauczania – Ekonomia.

Wydział Ekonomiczno-Społeczny powstał w październiku 2006 roku z połączenia Katedr Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne Uniwersytetu Przyrodniczego wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej, która funkcjonowała na Uniwersytecie Poznańskim od jego powstania w 1919 roku. Natomiast Katedra pedagogiki jest sukcesorką powołanej w roku akademickim 1936/37 Sekcji Pedagogicznej przy Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a Katedra Nauk Społecznych została utworzona w 1991 roku na wydziale Ogrodniczym w wyniku przekształcenia dotychczasowego międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych w wydziałowe samodzielne jednostki naukowo-dydaktyczne.

Zobacz także:

Dziekanat Wydziału
Władze Wydziału
Kierunki Studiów
Działalność naukowo-badawcza
Działalność wydawnicza
Ważne daty
Nasz profil na Facebooku

logo