Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 10 październiak 2016r. - dodano wyniki wyborów II tura

10 październiak 2016r. - dodano wyniki wyborów

4 października 2016r. - dodano harmonogram wyborów do komisji

29 września 2016r. - dodano listy kandydatów do komisji

 

Ogłoszenie Wyborcze


Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że w dniu:


3 października 2016 r. w s. 603


odbędą się Wybory członków do następujących  Komisji:

 

1.    Wydziałowej Komisji d.s. Nagród Rektora ze SFN dla nauczycieli akademickich – liczba mandatów - 5

2.    Wydziałowej Komisji d.s. Nagród  Rektora ze SFN dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – liczba mandatów – 4

3.    Wydziałowej Komisji d.s. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – liczba mandatów – 2

 

Wybory odbędą się w następujących godz.:

I tura g.  8.30 - 11.00

II tura, g. 12.00-13.30

III tura, g. 14.00-15.00

Zgłaszanie i głosowanie odbywa się w ramach poszczególnych grup pracowniczych.

 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków poszczególnych Komisji odbędzie się :

w dniach 26-28.09.2016 r. w p. 616 w godz. 10.00-12.00

Ogłoszenie listy kandydatów na tablicach ogłoszeń

i stronach internetowych Uczelni

w dniu 28.09.2016 r.

Jeśli wybór nie zostanie rozstrzygnięty w pierwszych trzech turach,

następne tury WYBORÓW

odbędą się

w dniu 04.10. 2016 r. (WTOREK) w sali 808

 w następujących godzinach:

IV tura, g. 8.30-11.00

V tura, g. 12.00-13.30

Ogłoszenie wyników wyborów każdorazowo na

tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Uczelni

Formularze zgłoszeń i wszystkie komunikaty wyborcze dostępne będą na stronie internetowej Wydziału w zakładce WYBORY

 

Z-ca Przewodniczącej WKW

 

Prof. dr bab. Wojciech Lis

 

 

 

 

 

 

 

18 maja 2016r. - dodano wyniki wyborów do Senatu i Rady Wydziału z grupy studentów

16 maja 2016r. - dodano wyniki wyborów do Senatu i Rady Wydziału

11 maja 2016r. - dodano kandydatury na członków Rady Wydziału i członków Senatu (komunikaty 10 i 11)

6 maja 2016r. - dodano ogłoszenie o wyborach do Rady Wydziału i Senatu, oraz karty zgłoszeniowe (pracownicy i studenci)

5 maja 2016r. - dodano wyniki wyborów na prodziekanów

20 kwietnia 2016r. - dodano komunikat o spotkaniu z kandydatami na Prodziekanów i termin wyborów na Prodziekanów

18 kwietnia 2016r. - dodano Kandydatów na Prodziekanów WES

18 kwietnia 2016r. - dodano wyniki wyboru na Dziekana

13 kwietnia 2016r. - dodano komunikat o terminie wyborów na Dziekana WES

13 kwietnia 2016r. - dodano komunikat o spotkaniu z kandydatami na Dziekana

13 kwietnia 2016r. - dodano Ogłoszenie o kandydatach na Dziekana,

 1 kwietnia 2016 r. - dodano skorygowany harmonogram wyborów

 10 marca 2016 r. - dodano komunikaty wyborcze i informacje o wyniku wyborów

 8 marca 2016 r. - dodano listy kandydatów do UKW i WKW ponowne zgłaszanie

 3 marca 2016 r. - dodano wyniki wyborów

 29 lutego 2016 r. - dodano listy kandydatów na elektorów do UKW i WKW

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik: