Terminy egzaminów magisterskich dla kierunku Ekonomia

Informujemy, że zostały wyznaczone następujące terminy egzaminów magisterskich dla kierunku Ekonomia: 

 

3, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 28 czerwca br.

1, 8 i 12 lipca br.

 

W/w egzaminy będą odbywały się od godz. 9:00 w s. 603.

Zapisy na w/w terminy będą przyjmowane w dziekanacie WE-S po uzyskaniu zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych i złożeniu pracy dyplomowej.

 

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Karolina Pawlak