Terminy egzaminów licencjackich dla kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość

Informujemy, że zostały ustalone następujące terminy egzaminów licencjackich dla kierunku

Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość:

14, 22 i 28 czerwca br.

5, 7, 8, 10, 12, 14 i 17 lipca br.

W/w egzaminy będą odbywały się od godz. 9:00 w s. 603 i s. 510.

Zapisy na w/w terminy będą przyjmowane w dziekanacie WE-S po uzyskaniu zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych i złożeniu pracy dyplomowej.

 

Kierownik Dziekanatu

Cezary Kozera

 

 

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Karolina Pawlak