Terminy egzaminów licencjackich dla kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Polityka Społeczna

Informujemy, że zostały ustalone następujące terminy egzaminów licencjackich dla kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość:

15, 22, 27 i 29 czerwca br.

4, 6, 9, 11 i 13 lipca br.

oraz dla kierunku Polityka Społeczna

29 czerwca br.

7 lipca br.

W/w egzaminy będą odbywały się od godz. 9:00 w s. 603, s. 510 i s. 808.

Zapisy na w/w terminy będą przyjmowane w dziekanacie WE-S po złożeniu pracy dyplomowej, wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną zawierającymi zaliczenia wszystkich zajęć.

 

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. Karolina Pawlak