Studia doktoranckie

 STUDIA DOKTORANCKIE

  • Od 03.10.2014 roku obowiązuje PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU - (w załączniku na dole)
  • Zasady rekrutacji 2014/2015
  • Nabór na studia doktoranckie 2014/2015 - składanie dokumentów do 16 września br.
  • prof. dr hab. Feliks Wysocki - Pełnomocnik na Wydziale ds. Środowiskowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
    tel. 61 848-7118
  • Procedura doktoraty WES obowiązujaca od 2010 r. w załączniku
  • Rozmowa kwalifikacyjna na st. doktoranckie r. akad.2014/2015 odbędzie się dnia 19 września br. o godz.15:00 w Dziekanacie Wydziału pok.212