Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego

- UWAGA-
ABSOLWENCI WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW NASZEJ UCZELNI
MOŻECIE ZDOBYĆ DRUGI ZAWÓD
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE
(do nauczania przedmiotów zawodowych)

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI
WYDZIAŁU EKONOMICZNO - SPOŁECZNEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
w POZNANIU
OGŁASZA ZAPISY DO
NIESTACJONARNEGO PODYPLOMOWEGO STUDIUM
PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

ZAPISY TRWAJĄ do 31 stycznia 2018 r.

 

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się systemem zjazdowym w soboty i w niedziele.
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
- podanie do Kierownika NPSPP
- życiorys
- kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
szczegóły w sekretariacie Katedry Nauk Pedagogiki tel. 61 848- 7136 (p.812) budynek Collegium Maximum.

 

Opłata za studia wynosi 1100zł/semestr.