Ważne daty

9 kwietnia 2001 r.
Złożenie wniosku do JM Rektora oraz Senatu AR w Poznaniu o powołanie Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Wnioskodawca: Rada Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej reprezentowana przez prof. dr hab. Michała Sznajdera.


Wrzesień 2005 r.

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku Ekonomia ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu – pozytywna ocena kierunku oraz pracowników tworzących minimum kadrowe.

25 października 2006 r.

Uchwała nr 127/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.
Na pierwszego Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego został wybrany prof. dr hab. Witold Wielicki.

23 lutego 2009 r.

Uchwałą Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Wydział Ekonomiczno-Społeczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wrzesień 2009 r.

Uchwała nr 681/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie na kierunku Ekonomia wydało ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.

Lipiec 2011 r.

Uchwała nr 549/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość wydało ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.

Październik 2014 r.

Uchwała nr 682/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 października 2014 r. na kierunku Polityka społeczna wydało ocenę pozytywną. Następna ocena programowa na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

Marzec 2015 r.

Uchwała nr 136/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r. na kierunku Ekonomia wydało ocene pozytywną. Nastepna ocena programowa na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.