Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Małgorzata Pietrowska-Borek

Edukacja:
M.Sc. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, 1997;
Ph.D. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii nauki biologiczne, specjalność biochemia , 2002

Staże i pełnione funkcje:
• University of Murcia, Department of Plant Biology Hiszpania ,
• członek Rektorskiej Komisji ds. Aparatury 2012-2016 ,
• członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2011-2012 ,
• członek towarzystw naukowych:
   Polskiego Towarzystwa Biochemicznego PTBioch ,
   Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin PTBER ,
   Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych FEBS ,
   Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Roślin FESPB
• członek Rady Redakcyjnej:
   Journal of Plant Studies, ISSN 1927-0461 Print , ISSN 1927-047X Online ,
   International Journal of Biology, ISSN 1916-9671 Print , ISSN 1916-968X Online
   Journal of Agricultural Science ISSN 1916-9752 Print ISSN 1916-9760 Online

Badania, zainteresowania i osiągnięcia naukowe:
• enzymologia nietypowych nukleotydów takich jak mononukleozydopolifosforany i dinykleozydopolifosforany u roślin i człowieka współpraca z Prof. dr hab. Andrzejem Guranowskim, Katedra Biochemii i Biotechnologii, UP w Poznaniu ;
• udział nukleotydów nietypowych –mono i dinukleozydopolifosforanów w indukcji szlaku fenylopropanoidowego w siewkach Arabidopsis thaliana i kulturach komórkowych Vitis vinifera cv. Monastrell współpraca z Uniwersytetem w Murcji, Hiszpania ;
• udział nukletydów cyklicznych - cAMP i cGMP w indukcji szlaku fenylopropanoidowego u Arabidopsis thalina w odpowiedzi na kadm;
• fizjologia odporności roślin na stresy środowiskowe, w tym mechanizm detoksykacji kadmu u Arabidopsis thaliana, udział szlaku fenylopropanoidowego w odpowiedzi na kadm i promieniowanie UVB – ligaza kumarylo-CoA, syntaza chalkonowa, syntaza stilbenowa, antocyjany, stilbeny, ligniny;
• kierownik grantu MNiSW;
• wykonawca w 8 projektach KBN, MNiSzW i NCN.

Aktywność dydaktyczna:
• ćwiczenia – Fizjologia roślin, Biologia odporności roślin, Fizjologia plonowania, Ekofizjologia roślin, Biologia roślin, Biochemia;
• wypromowano 7 magistrantów, opiekun 2 prac inżynierskich i 1 pracy licencjackiej.

Skrypty i materiały do ćwiczeń:
1. Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Gniazdowska-Skoczek H.,Kozłowska M., Kubiś J., Politycka B., Rybus-Zając M., Stroiński A., Morkunas I. zadania 4.5, 8.4 , Pietrowska-Borek M. zadania 4.2.1, 8.3 . 2006. Ćwiczenia z fizjologii roślin dla kierunków: Ogrodnictwo, Biologia, Biotechnologia. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu;
2. Chadzinikolau T., Pietrowska-Borek M. 2009 . Ćwiczenia z ekofizjologii roślin dla kierunków: Architektura krajobrazu, Leśnictwo, Ochrona Środowiska. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu,
3. Meteriały do ćwiczeń z "Biologii odporności" dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia.

Nagrody i wyróżnienia:
• 2009, Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
• 2010, Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
• 2011, Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami.

linia

WYKAZ PUBLIKACJI

Oryginalne prace twórcze:

1. Guranowski A., Pietrowska-Borek M. 2002. O adenozyno-5'-tetrafosforanie. Biotechnologia 3 58 : 91-106.

2. Pietrowska-Borek M., Stuible H.-P., Kombrink E., Guranowski A. 2003. 4-Coumarate:coenzyme A ligase has the catalytic capacity to synthesize and reutilize various di adenosine polyphosphates. Plant Physiol. 131: 1401-1410.

3. Jemielity J., Pietrowska-Borek M., Starzyńska E., Stolarski R., Guranowski A., Darżynkiewicz E. 2005 . Synthesis and enzymatic characterization of methylene analogs of adenosine 5'-tetraphosphate p4A . Nucleos Nucleot Nucl Acids 24: 589-593.

4. Guranowski A., Starzyńska E., Pietrowska-Borek M., Jemielity J., Kowalska J., Darżynkiewicz E., Thompson M. J., Blackburn G.M. 2006 . Methylene analogs of adenosine 5'-tetraphosphate. Their chemical synthesis and recognition by human and plant mononucleoside tetraphosphateses and dinucleoside tetraphosphatases. FEBS J. 273: 829-838.

5. Szuwart M., Starzyńska E., Pietrowska-Borek M., Guranowski A. 2006 . Calcium-stimulated guanosine-inosine nucleosidase from yellow lupin Lupinus luteus . Phytochemistry 67: 1476-1485.

6. Guranowski A., Wojdyła A., Pietrowska-Borek M., Bieganowski P., Khurs E. N; Cliff M. J; Blackburn G. M., Błaziak D., Stec W. J., 2008. Fhit proteins can also recognize substrates other than dinucleoside polyphosphates. FEBS Letters 582: 3152-3158.

7. Guranowski A., Starzyńska E., Pietrowska-Borek M., Rejman D., Blackburn G.M. 2009. Novel diadenosine polyphosphate analogs with oxymethylene bridges replacing oxygen in the polyphosphate chain. Potential substrates and/or inhibitors of Ap4A hydrolases. FEBS J. 276: 1546-1553.

8. Pietrowska-Borek M., Chadzinikolau T., Kozłowska M. 2010. Effect of urban pollution on 4-coumarate:CoA ligase and flavonoid accumulation in Berberis thunbergii. Dendrobiology 64: 79-86.

9. Pietrowska-Borek M., Nuc K., Zielezińska M., Guranowski A. 2011 . Diadenosine polyphosphates (Ap3A and Ap4A) behave as alarmones triggering the synthesis of enzymes of the phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana. FEBS Open Bio 1: 1-6.

10. Bandurska H., Pietrowska-Borek M., Cieślak M. 2012. Response of barley seedlings to water deficit and enhanced UV-B irradiation acting alone and in combination. Acta Physiol. Plant. 34: 161-171.

11. Pietrowska-Borek M., Nuc K. 2013. Both cyclic-AMP and cyclic-GMP can act as regulators of the phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana seedlings. Plant Physiol. Biochem. 70: 142-149.

Jóźwiak-Żurek A., Pietrowska-Borek M., Kozłowska M. (2014). Effects of allelochemical stress on response of cucumber to UV-B radiation and Botrytis cinerea infection. Allelop J. 33: 163-173.

Rozdział w książce:

Pietrowska-Borek M, Chadzinikolau T., Borek S. 2014 Cyclic Nucleotides and Nucleotide Cyclases in Plants Under Stress. In: Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes, Ahmad, P.; Wani, M.R.; Azooz, M.M.; Tran, L.-S.P. Eds. 119-151, Springer New York.Streszczenia i komunikaty w materiałach konferencyjnych:

Komunikaty ustne:
1. Pietrowska M., Szalata M., Guranowski A. 1998. Hydrolaza adenozyno-5'-czterofosforanu z łożyska ludzkiego. XXXIV Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok, Poland, Mqateriały Zjazdowe 79.

2. Pietrowska-Borek M., Stuible H.-P., Kombrink E., Guranowski A. 2001. Ligaza kumarylo-koenzymu A z Arabidopsis thaliana może syntetyzować adenozyno-5'-tetrafosforan i niektóre dinukleozydopolifosforany. XXXVII Meeting of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, Materiały Zjazdowe 78.

3. Guranowski A., Pietrowska-Borek M., Stuible H.-P., Kombrink E. 2002. 4-Coumarate:coenzyme A ligase from Arabidopsis thaliana, a key enzyme of general phenylpropanoid metabolism, catalyzes the synthesis of adenosine polyphosphates and diadenosine polyphosphates. 7th Symphosium on Adenosine and Adenine Nucleotides. Gold Coast, Australia, Drug Dev Res 56: 568.

4. Kozłowska M., Pietrowska-Borek M., Jóźwiak A. 2007. Induced phenylpropanoid metabolism under irradiation/allelochemical stresses. 7th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors in Cracow, Poland, Acta Physiol Plant 29: S22.

5. Guranowski A., Nuc K., Czekała Ł., Zielezińska M., Pietrowska-Borek M. 2012. Dinucleoside polyphosphates and some other uncommon Nucleotides function as alarmones in plants. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, Poland, Acta Biochim Pol 59 2 :157.

6. Chadzinikolau T., Pietrowska-Borek M., Kozłowska M. 2013. Mechanizmy tolerancji roślin aglomeracji miejskich na zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Konferencja Naukowa "Biologia i ekologia roślin drzewiastych", Kórnik-Poznań, Poland, 118.

Plakaty:
1. Pietrowska-Borek M., Szalata M., Guranowski A. 1999. Nucleoside 5'-tetraphosphate hydrolase from human placenta. 7th Symposium of European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, Gdańsk, Poland, Cell Mol Biol Lett 4: 439.

2. Szuwart M., Pietrowska-Borek M., Starzyńska E., Guranowski A. 2000. Nukleozydaza guanozynowa wykryta w ekstraktach z nasion łubinu żółtego. XXXVI Meeting of the Polish Biochemical Society, Poznań, Poland, Materiały Zjazdowe, 99.

3. Pietrowska-Borek M., Starzyńska E., Guranowski A. 2003. Homocysteine-thiolactone hydrolase from yellow lupin seeds; purification to homogeneity. XXXIX Meeting of the Polish Biochemical Society, Gdańsk, Poland, Acta Biochim Pol 50: 191.

4. Pietrowska-Borek M., Kozłowska M., Mielcarek A., Zandecka K. 2007. Effect of UV-B radiation and allelochemical substancje on 4-coumarate-CoA ligase activity and flavonoids contents in Arabidopsis thaliana. 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Warsaw, Poland, Materiały Zjazdowe, 155.

5. Chadzinikolau T., Pietrowska-Borek M. 2007. Purification and characterization of piceid -D-glucosidase from Hordeum vulgare L. 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Warsaw, Poland, Materiały Zjazdowe, 156.

6. Pietrowska-Borek M., Chadzinikolau T. 2008. Biochemical characterization of barley leaves -glucosidase that hydrolyzes piceid. 16th Congress of the Federationof European Societies of Plant Biology FESPB , Tampere, Finlandia, Physiol Plant 133: P11-050.

7. Guranowski A., Wojdyła A. M., Pietrowska-Borek M., Bieganowski P. 2008. Fhit protein, known as dinucleoside triphosphatase, behaves also as adenylylsulfatase and nucleoside phosphoramidase. 43rd Annual Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of Cell Biology, Olsztyn, Poland, Acta Biocim Polon 55: P5.28.

8. Pietrowska-Borek M., Nuc K., Stroiński A., Zielezińska M. 2009. Effect of cadmium on gene expression and activity of adenylate and guanylate cyclase in Arabidopsis thaliana seedlings grown in vitro. 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Cracow, Poland, Acta Biol Cracov 51 2 : 64.

9. Bandurska H., Pietrowska-Borek M., Cieślak M. 2009 . The effect of water deficit and UV-B radiation actin alone and In combination on biochemical response of roots and leaves In barley seedlings. 8th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, Cracow, Poland, Materiały Zjazdowe, S-55.

10. Sobieszczuk-Nowicka E., Bagniewska-Zadworna A., Pietrowska-Borek M., Legocka J. 2010. Free polyamines and polyamines catabolism during senescence of barley leaves. 17th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology FESPB , Valencia, Spain, Materiały Zjazdowe, P11-010:155.

11. Pietrowska-Borek M., Nuc K. 2010. Stimulating effect of cadmium on phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana seedlings. 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warsaw, Poland, Acta Soc Bot Polon 79 suppl.1 : 90.

12. Pietrowska-Borek M., Nuc K., Zielezińska M., Guranowski A. 2011. Diadenosine polyphosphates Ap3A and Ap4A , putative alarmones, trigger synthesis of enzymes of the phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, Cracow, Poland, Acta Biochim. Pol. 58 Suppl. 2. P27.4 , 264.

13. Pietrowska-Borek M., Nuc K., Chadzinikolau T., Lechowska K. 2012. Cadmium stress causes accumulation of cAMP and this signal molecule induces phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana seedlings. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, Poland, Acta Biochim Pol 59 2:134.

14. Czekała Ł., Belchí-Navarro S., Pietrowska-Borek M., Abellán Rubio M., Kozłowska M., Pedreño M.A. 2013. Dinucleoside triphosphate Ap3A , alone or in combination with cyclodextrins, induces biosynthesis of tans-resveratrol in suspension cultured cells of Vitis vinifera cv. Monastrell. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal, Lisbon, Portugal, Book of Abstract S3/P5, 176.

15. Pietrowska-Borek M., Czekała Ł., Nuc K., Zielezińska M., Guranowski A. 2013. Adenosine 5′-phosphoramidate NH2-pA as a novel signal molecule – effects evoked on phenylpropanoid pathway in Arabidopsis thaliana seedlings. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal, Lisbon, Portugal, Book of Abstract S5/P10: 241.

16. Sobieszczuk-Nowicka E., Żmieńko A., Pietrowska-Borek M., Figlerowicz M., Małecka A., Legocka J. 2013. Reactive oxygen and nitrogen species as products of polyamines catabolism in dark-induced senescence of barley leaves. 11th International POG Conference. Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants, Warsaw, Poland, BioTechnologia 94 2 : P9.19, 228.

Realizowane projekty grantowe:

Kierowanie:
• N N303 068634 "Participation of signaling nucleotides: cAMP, cGMP, Ap3A and Ap4A in the induction of the phenylpropanoid pathway under the cadmium stress"; 2008-2011.

Uczestnictwo w grantach:
• KBN – P04A06215 "The study of enzymes catalyzing the conversion of rare nucleotides: p4A, Ap3A i Ap4A"; 1997-2001;
• PZB/KBN-059/T09/04 "Nucleic acids as potential therapeutics. Adenosylphosphorylate and adenosythiophosphorylate polyols as potential inhibitors of enzymes associated with transformation in nucleotide and nucleoside"; 2002-2005;
• KBN 3 P04A 007 25 "Catabolism detoxification of homocysteine thiolactone in plant tissues"; 2003-2006;
• PBZ-MNiSW-07/I/2007 "New nucleotide analogues, hipophosphate, phosphoamide and oxymethylene as potential inhibitors of metabolic enzymes and substrates nucleotides"; 2007-2011;
• 2 P06A 004 29 "Białkowe nasiona łubinu źródłem oleju. Metaboliczne i środowiskowe uwarunkowania zawartości tłuszczów zapasowych w trzech gatunkach łubinu Lupinus luteus L., Lupinus albus L. i Lupinus mutabilis Sweet"; 2005-2008;
• N N 303 418236 "Poliaminy - roślinne regulatory zaangażowane w mechanizmy kontrolujące przebieg procesu starzenia" 2009-2012;
• POLAPGEN-BD "Biotechnological tools for breeding cereals with increased resistance to drought". Project is executed within the framework of Action 1.3, Subaction 1.3.1. of Innovative Economy Program for Poland 2007-2013, under the subject "Biological progress in agriculture and environment protection";
• DEC-2012/05/B/NZ1/00025 "Adenosine 5′-phosphoramidate as a novel signal molecule; Study on enzymatic synthesis of that nucleotide and analysis of the effects evoked by exogenous adenosine 5′-phosphoramidate in higher plants" 2013-2016; główny wykonawca.

Kursy i szkolenia:

1997 Biomolecular Purification and Preparative Elektroforesis Bio-Rad , Cracow, Poland;
1998 X Sumner School "Advances in molecular biology", Scientific Symposia "Biotechnology" and "Molecular Genetics", Poznań, Poland;
1998-2000 English language course – The British Council;
1999 Proteomics PERKIN-ELMER , Warszawa;
2002 Immunological methods in research and food analysis, Poznań, Poland;
2008 Sympozjum zorganizowane przez IBB PAN w na temat nowoczesnych rozwiązań w budownictwie szklarni i fototronów - Green Drop, Warszawie;
2012 "Protein Electrophoresis" organizowane przez Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SERVA Electrophoresis GmbH i Elkabe Sp. z o.o.; Poznań 25.10.2012;
2012 Konferencja tematyczna "Hormony roślinne-od bodźca do efektu", Katedra Fizjologii Roślini Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin;
2013 "Optymalizacja warunków analizy w pracy z HPLC i UHPLC oraz spektrometrami mas" organizowane przez SHIM-POL A. M. Borzymowski i PHENOMENEX. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o. 9.04.2013;