Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaiu
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Aktualności

Finanse dla doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Informacje MNiSW dla studentów i doktorantów

http://www.nauka.gov.pl/dla-studentow-i-doktorantow/


Legitymację doktoranta
można przedłużyć w Dziekanacie WOiAK. Osobą upoważnioną jest Pani  Mariola Szacoń.
Coll. Max. 1 piętro.


Kierownik studium
prof. dr hab. Włodzimierz Breś
Katedra Żywienia Roślin
ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
tel. (061) 846 63 04, (061) 846 63 09
Dziekanat (061) 848 71 05
e-mail: sdr-ogr@up.poznan.pl

e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05