Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów

Architektura krajobrazu
studia stacjonarne i niestacjonarne
Ogrodnictwo
studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalności studiów:
* ogrodnictwo ogólne
* kształtowanie terenów zieleni
* ochrona roślin
* hodowla roślin i nasiennictwo

Medycyna roślin
studia stacjonarne i niestacjonarne