Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowanie habilitacyjne

dr inż. Barbara Frąszczak

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
linia

dr Magdalena Rybus-Zając

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała 336/2016 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
linia

dr Tomasz Kleiber

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała nr 275/2016 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
linia

dr Maciej Bosiacki

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała nr 274/2016 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
linia

dr Wojciech Antkowiak

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału nr 260/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
linia

dr Beata Janowska

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału nr 181/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
linia

dr Lidia Irzykowska

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału nr 175/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
linia

dr Waldemar Buchwald

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału nr 127/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
linia