Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaiu
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Aktualności

Program i plan zajęć w roku akademickim 2016/2017

Komunikat - druga tura rekrutacji!

Druga tura rekrutacji na studia doktoranckie odbędzie się 13 września o godz. 11.00 w Sali 15A (Dąbrowskiego 159).  Zasady rekrutacji są identyczne jak w turze I. Ostateczny termin składania dokumentów  - 9.09.2016.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dr hab. Zbigniewa Karolewskiego (karolew@up.poznan.pl ) lub  kierownika studium doktoranckiego (wbnaw@up.poznan.pl).

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 =>>

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

PRZEWODNIK Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Legitymację doktoranta można przedłużyć w Dziekanacie WOiAK. Osobą upoważnioną jest Pani  Mariola Szacoń.
Coll. Max. 1 piętro.


Kierownik studium
prof. dr hab. Włodzimierz Breś
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
tel. (061) 846 63 04, (061) 846 63 09
Dziekanat (061) 848 71 05
fax. (061) 846 63 05
e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl

Konto bankowe UP w Poznaniu
BZ WBK S.A. VI O Poznań
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
subkonto 293 521
zaoczne Studium Doktoranckie WO
e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05