Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wybory 2016:

linia
Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Końcowe wyniki wyborów do komisji WOiAK przeprowadzonych w dniach 05-07.10.2016 r Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla nauczycieli akademickich Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze SFN dla nauczycieli akademickich Wyniki wyborów do Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI: Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ogłasza wybory do: Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Wyniki wyborów do Rady Wydziału przeprowadzonych w dniach 16-18.05.2016 r. Wyniki wyborów do Senatu UP w Poznaniu w dniach 16-18.05.2016 r. Wyniki II tury wyborów do Rady Wydziału OiAK przeprowadzonych w dniu 17 maja 2016 Wyniki II tury wyborów do Senatu UP w Poznaniu przeprowadzonych w dniu 17 maja 2016 Wyniki I tury wyborów do Rady Wydziału OiAK przeprowadzonych w dniu 16 maja 2016 Wyniki I tury wyborów do Senatu UP w Poznaniu przeprowadzonych w dniu 16 maja 2016 LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SENATU UP W POZNANIU Wybory przedstawicieli do RADY WYDZIAŁU karta zgłoszeniowa Wybory przedstawicieli do SENATU karta zgłoszeniowa


Wznowienie Procedury Wyborczej Wstrzymanie Procedury Wyborczej Wyniki Wyborów - Prodziekani Kandydaci na Prodziekanów - 22 kwietnia (piątek) WYNIKI WYBORÓW - Dziekana WOiAK - [12/04/2016 - 13:00] I TURA WYBORÓW - Dziekana WOiAK - [12/04/2016 - 12:00] Harmonogram czynności wyborczych dot. wyboru Dziekana i Prodziekanów WOiAK Lista kandydatów na Dziekana WOiAK

Kominukat o końcowych wynikach wyborów do UKE Kominukat o końcowych wynikach wyborów do WKE Kominukat o wyborach uzupełniających do UKE i WKE Kominukat - wyniki wyborów UKE I tura Kominukat - wyniki wyborów UKE II tura Kominukat - wyniki wyborów WKE I tura Kominukat - wyniki wyborów WKE II tura Kominukat - Wyniki wyborów nienauczycieli WKE I tura 15.03.2016 Kominukat - Wyniki wyborów uzupelniających UKE I tura 15.03.2016 Kominukat - Wyniki wyborów uzupelniających UKE II tura 16.03.2016 Lista zgłoszeń do WKE i UKE