Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie", organizowanej przez Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współorganizatorami konferencji są POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Małgorzaty Doroty Strzelczyk
na temat:


"Wpływ terminu zbioru na plony biomasy oraz zawartość kannabinoidów w wybranych genotypach konopi włóknistych"
 

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o raporty Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (KZdsJK) Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.