Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Kryszak uprzejmie zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. n. med. Jerzego Nowaka z Instytutu Genetyki Człowieka PAN pt. „ Zegar biologiczny”, który wygłoszony będzie w Kolegium Rungego w dniu 19 stycznia
2018 r. o godz. 10:00. 

W dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Sylwii Sowy
na temat:


"Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genem odporności na rdzę koronową w odmianie owsa zwyczajnego 'Celer'"
 

 Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie", organizowanej przez Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współorganizatorami konferencji są POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019