Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz dyplomowania dla studentów III i IV roku studiów pierwszego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2016

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2017

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2018

oraz dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2017

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2016
 

 Fundacja Rozwoju Talentów w ramach IX edycji
Programu Stażowego
STUDENT NA RYNKU PRACY
poszukuje
studentów od III do V roku studiów
kierunków inżynieria biomedyczna, chemia, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo
na płatny staż w Dziale Kontroli Jakości w Niepruszewie / k. Poznania
W dniu 24 października 2014 roku o godzinie 11.00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Jowity Wiśniewskiej
na temat:


"Ocena współzależności pomiędzy przebiegiem faz wzrostu i rozwoju lnu (Linum usitatissimum L.) a zdolnością do regeneracji w warunkach in vitro".
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 70/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie studiów doktoranckich Uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i ,,na życie" za ich uczestników.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienia obowiązkowych druków przez uczestników pierwszego roku studiów.

Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 dla słuchaczy II – IV roku stacjonarnego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii

Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich przyznaje stypendium na okres 1 roku Komisja powołana przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor, który również ustala limit stypendiów dla poszczególnych jednostek Uczelni prowadzących studia doktoranckie.

Podania należy składać do 15.07.2013r w dziekanacie pok. 207.

  szczegóły postępowania w załączniku!!!

U W A G A   D O K T O R A N C I !!!
 
Uprzejmie informujemy, że Pan Prorektor prof. dr hab. Czesław Szafrański podpisał listę doktorantów którym przyznano stypendium Rektora (za wyniki w nauce). Ze względu na ochronę danych osobowych informacje o przyznanym stypendium można uzyskać w Dziekanacie p.207 – telefon 846-60-60 lub u kierownika studium- telefon 848-77-59.
U W A G A   D O K T O R A N C I !!!
 
Termin składania wniosków o stypendia:
- Rektora ( za wyniki w nauce)
- z dotacji projakościowej
do 05.12.2012r (środa) w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii (pok.207).

Do obu wniosków proszę załączyć kserokopię pierwszej strony publikacji.

Wnioski o stypendia mogą składać:
-stypendium Rektora – doktoranci od II do IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
- stypendium z dotacji projakościowej – doktoranci studiów stacjonarnych od I do V roku.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2003 z dnia 10 września 2003r. w sprawie studiów doktoranckich Uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i "na życie" za ich uczestników.

    W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie druków przez uczestników pierwszego roku studiów.

Pełen komplet dokumentów obejmuje:

  • druk: OŚWIADCZENIE o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • druk: ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • druk: PZU ŻYCIE S.A. - deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia na życie.

Druki prosimy pobierać i składać w Dziale Płac i Stypendiów / pok.15 /.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian dotyczących danych osobowych lub podjęcia pracy przez uczestników studiów będących na każdym roku studiów.   Bardzo prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Nie złożenie w terminie do 30 października 2012r. w/w druków spowoduje brak ubezpieczenia zdrowotnego i "na życie".