Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Organizacja Roku Akademickiego 2016/2017

1. Ustala się podstawowe elementy organizacji roku akademickiego 2016/2017 w sposób następujący:

1) w semestrze zimowym:
zajęcia dydaktyczne od 1. 10. 2016 r. do 30. 01. 2017 r.
ferie świąteczne od 23. 12. 2016 r. do 1. 01. 2017 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 31. 01. 2017 r. do 12. 02. 2017 r.
przerwa międzysemestralna od 13. 02. 2017 r. do 19. 02. 2017 r.
sesja poprawkowa od 20. 02. 2017 r. do 24. 02. 2017 r.
 
2) w semestrze letnim:
zajęcia dydaktyczne od 27. 02. 2017 r.* do 25. 06. 2017 r.
ferie świąteczne od 13. 04. 2017 r. do 18. 04. 2017 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 26. 06. 2017 r. do 9. 07. 2017 r.
sesja poprawkowa od 4. 09. 2017 r. do 10. 09. 2017 r.
 
*na studiach niestacjonarnych od 24.02
 
2. Wyznacza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
7 października 2016 r. (piątek) – inauguracja roku akademickiego,
31 października 2016 r. (poniedziałek),
2 listopada 2016 r. (środa),
2 maja 2017 r. (wtorek),
3 czerwca 2017 r. (sobota),
16 czerwca 2017 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych.
 
3. Ustala się inną organizację zajęć w dniach:
10 listopada 2016 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,