Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wybory - Komisji Wydziałowych ds. nagród Rektora z SFN oraz Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi