Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykaz komisji na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii 2016-2020

1. Komisja ds. Organizacji  i Rozwoju Wydziału
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Członkowie:   
prof. dr hab. Anita Dobek
dr hab. Jarosław Potarzycki
dr hab. Michał Jasiński
dr hab. Ireneusz Kowalik
dr Bartłomiej Glina
dr Łukasz Sobiech
mgr Maria Turska
studentka Bożena Nowak

2. Komisja ds. Kadr Naukowych
Przewodniczący:
prof. dr hab. Maria Kozłowska
Członkowie:   
prof. dr hab. Witold Grzebisz
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Zbigniew Kaczmarek
dr hab. Krzysztof Pudełko
dr hab. Marek Selwet
dr Agnieszka Tomkowiak
mgr Helena Jankowska 

Przedstaw. ZNP    prof. dr hab. Hubert Waligóra     
Przedst. NSZZ„Solidarność”    dr hab. Stanisław Grześ

3. Komisja ds. Nauki
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek Przybył
Członkowie:  
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
dr hab. Piotr Szulc
dr hab. Jan Bocianowski              
dr hab.  Alicja Niewiadomska
dr Agnieszka Faligowska
dr Piotr Gajewski
mgr inż. Elżbieta Piechnik
Prodziekan    prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

4. Komisja ds. Studiów
Przewodniczący:
dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
Członkowie:   
prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw.
dr hab. Karol Durczak
dr  Zuzanna Sawinska
dr Waldemar Zielewicz
dr. Katarzyna Głuchowska
studentka Bożena Nowak 
          
          
5. Komisja Oceniająca
Przewodniczący:   
prof. dr hab. Hubert Waligóra
Członkowie:   
prof. dr hab. Iwona Mejza
dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Witold Szczepaniak
dr Danuta Kurasiak-Popowska
dr Sebastian Kujawa           
Przedstaw. ZNP dr hab. Renata Gaj     
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

6. Komisja ds. Nagród dla nauczycieli akademickich
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:   
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Katarzyna Nuc
dr hab. Monika Jakubus   
dr hab. Katarzyna Panasiewicz
dr hab. Waldemar Spychalski
dr hab. Krzysztof Koszela
dr Anna Budka

Przedstaw. ZNP    dr hab. Piotr Szulc     
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

7. Komisja ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:   
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
dr Katarzyna Głuchowska
dr Andrzej Przybylak   
mgr inż. Lucyna Danielewicz
mgr inż. Jagoda Strzelińska
Marek Kwiatkowski
              
Przedstaw. ZNP mgr inż. Elżbieta Piechnik
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Iwona Jarczykowska

8. Komisja ds. Awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:   
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
mgr inż. Elżbieta Piechnik
dr Katarzyna Głuchowska
mgr inż. Lucyna Danielewicz
                                              
Przedstaw. ZNP     mgr inż.  Paweł Rybczyński
Przedst. NSZZ„Solidarność”  mgr inż. Maria Turska

9. Komisja ds. Stypendiów doktoranckich
Przewodniczący:
dr hab. Monika Jakubus
Członkowie:   
prof. dr hab. Hanna Sulewska
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Małgorzata Graczyk

Przedstawiciel doktorantów mgr inż. Agnieszka Andrzejewska

10. Komisja stypendialna
Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie:   
studentka Bożena Nowak
studentka Magdalena Kubiak
studentka Anna Kozieja
student Arkadiusz Chęciński
pracownik Sekcji Socjalno-Bytowej Studentów

11. Komisja ds. pomocy materialnej dla  doktorantów
Przewodniczący:   
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk   
Członkowie:   
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Monika Jakubus       
dr Joanna Zeyland               
mgr inż. Donata Kosicka-Dziechciarek
mgr  inż. Agnieszka Andrzejewska    
mgr inż. Tomasz Sakowicz           
mgr inż. Maciej Murawski