Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykaz komisji na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii 2016-2020

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Członkowie:
prof. dr hab. Anita Dobek
dr hab. Jarosław Potarzycki
dr hab. Michał Jasiński
dr hab. Ireneusz Kowalik
dr Bartłomiej Glina
dr Łukasz Sobiech
mgr Maria Turska
student Arkadiusz Chęciński

Komisja ds. Kadr Naukowych
Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Kozłowska
Członkowie:
prof. dr hab. Witold Grzebisz
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Zbigniew Kaczmarek
dr hab. Krzysztof Pudełko
dr hab. Marek Selwet
dr Agnieszka Tomkowiak
mgr Helena Jankowska
Przedstaw. ZNP prof. dr hab. Hubert Waligóra
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nauki
Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Przybył
Członkowie:
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
dr hab. Piotr Szulc
dr hab. Jan Bocianowski
dr hab. Alicja Niewiadomska
dr Agnieszka Faligowska
dr Piotr Gajewski
mgr inż. Elżbieta Piechnik
Prodziekan prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

Komisja ds. Studiów
Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
Członkowie:
prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Daniel Lipiński
prof. nadzw. dr hab. Karol Durczak
dr Zuzanna Sawinska
dr Waldemar Zielewicz
dr Katarzyna Głuchowska
studentka Magdalena Kubiak

Komisja Oceniająca
Przewodniczący: prof. dr hab. Hubert Waligóra
Członkowie:
prof. dr hab. Iwona Mejza
dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Witold Szczepaniak
dr Danuta Kurasiak-Popowska
dr Sebastian Kujawa Przedstaw. ZNP dr hab. Renata Gaj
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nagród dla nauczycieli akademickich
Przewodniczący: prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Katarzyna Nuc
dr hab. Monika Jakubus
dr hab. Katarzyna Panasiewicz
dr hab. Waldemar Spychalski
dr hab. Krzysztof Koszela
dr Anna Budka
Przedstaw. ZNP dr hab. Piotr Szulc
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
dr Katarzyna Głuchowska
dr Andrzej Przybylak
mgr inż. Lucyna Danielewicz
mgr inż. Jagoda Strzelińska
Marek Kwiatkowski
Przedstaw. ZNP mgr inż. Elżbieta Piechnik
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Iwona Jarczykowska

Komisja ds. Awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
mgr inż. Elżbieta Piechnik
dr Katarzyna Głuchowska
mgr inż. Lucyna Danielewicz
Przedstaw. ZNP mgr inż. Paweł Rybczyński
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Maria Turska

Komisja ds. Stypendiów doktoranckich
Przewodniczący: dr hab. Monika Jakubus
Członkowie:
prof. dr hab. Hanna Sulewska
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Małgorzata Graczyk
Przedstawiciel doktorantów mgr inż. Agnieszka Andrzejewska

Komisja stypendialna
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie:
studentka Agata Graczyk
studentka Magdalena Kubiak
student Dawid Zborowski
student Arkadiusz Chęciński
pracownik Sekcji Socjalno-Bytowej Studentów

Komisja ds. pomocy materialnej dla doktorantów
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie:
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Monika Jakubus
dr hab. Joanna Zeyland
mgr inż. Donata Kosicka-Dziechciarek
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
mgr inż. Tomasz Sakowicz
mgr inż. Maciej Murawski